Lietuvos verslo kolegija kartu su Klaipėdos "Spiečius" surengė antrąjį seminarų ciklą jauniesiems verslininkams apie skaitmeninio dizaino grafikos ypatumus ,,Grafinis dizainas ir verslas“. Užsiėmimus veda LTVK lektorė Kristina Sipavičienė. Trečiais bendras LTVK ir Klaipėdos Spiečiaus seminarų ciklas startuos šį rudenį.