Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją į darbo rinką. Programoje vyrauja praktinis mokymas.

Kolegijoje įkūrus SIMULITH centrą, studentams suteikiama galimybė profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje Biurometa. Studentai, atlikdami praktiką šioje firmoje, dirba skirtinguose šios įmonės skyriuose (finansų – apskaitos, pirkimų, pardavimų – rinkodaros ir personalo) ir imituoja realios įmonės ūkinę - finansinę veiklą. Šios praktikos metu studentai turi galimybę susipažinti su realiais dokumentais, realizuoja savo idėjas ir planus, įgyja darbo verslo bendrovėje praktikos, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio praktinio mokymo firmomis.

Studijų metu studentai susipažįsta su ekonominių procesų modeliavimu ECOSYS. Šios imitacinės veiklos metu siekiama, kad studentai suprastų vyriausybės, įmonių, namų ūkių ir žiniasklaidos tarpusavio veikimo principus bei išmoktų priimti trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius sprendimus, įtakojančius subalansuotą valstybės plėtrą; suprastų ir mokėtų apskaičiuoti bei įvertinti pagrindinius ekonominius rodiklius; ugdyti studentų gebėjimą dirbti komandoje, diskutuoti bei argumentuotai pateikti mintis.

Studijos kolegijoje padeda sustiprinti ir sėkmingam ekonomisto darbui būtinas asmenines savybes: loginį-analitinį mąstymą, atsakingumą, kūrybiškumą, verslumą bei kitas savybes. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

  • e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda

 

Daugiau apie studijų programą galite sužinoti: https://www.ltvk.lt/lt/studiju-programos/verslo-imoniu-ekonomika/147

LTVK sėkmingos karjeros STARTAS!