Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje matematikos brandos egzaminą laikę jaunuoliai nesiteikė sėdėti iki numatyto laiko pabaigos. Egzamino užduotims išspręsti yra skiriama trys valandos, tačiau daugelis mokyklos patalpas paliko po valandos. „Buvau ne vienas toks, kuris išėjo anksčiau. Prieš tai keli išėjo. Kiek teko matyti, tiesiog buvo dedami tušti atsakymų lapai. Man buvo sunku, nelabai užduotis sekėsi spręsti, tai kam sėdėti iki galo“, – teigė Marius.

Po trijų valandų gimnaziją palikę abiturientai nebuvo itin kalbūs. Vieni tiesiog sakė, kad nesąmonė buvo egzaminas, kad per daug sunkus, kad nėra ką pasakyti. Jiems antrino penketą iš matematikos turinti Rugilė: „Man egzaminas pasirodė sunkesnis lyginant su praėjusiais metais. Buvo daug pasikartojančių uždavinių ir iš tos temos, kurios nelabai sprendžiausi. Buvo daug funkcijų, reikėjo braižyti grafikus. Tikiuosi, kad bent jau išlaikiau, todėl spėlioti, kiek galiu gauti net nenoriu.“

Kitokios nuomonės laikėsi kalbintas Martynas. Vaikinas taip pat negali pasidžiaugti aukštu įvertinimu iš matematikos, tačiau tikino, kad egzaminas buvo lengvas. „Man pasirodė, kad praėjusių metų net pirmoje dalyje užduotys buvo olimpiadinio tipo, o šį kartą jos buvo įkandamos. Tikrai manau, kad išlaikysiu, tačiau man nėra tiek svarbu, koks bus balas. Noriu stoti į informatiką“, – kalbėjo jaunuolis.

Apie egzaminą

Primename, kad 40 proc. egzamino užduoties taškų atitinka bendrąjį kursą, 60 proc. – išplėstinį. NEC svetainėje pateiktoje egzamino programoje nurodoma, kad I užduoties dalį sudaro 10 uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais. II dalį sudaro trumpojo atsakymo (nestruktūruoti arba struktūruoti) uždaviniai. Jų gali būti nuo 4 iki 10, o III užduoties dalyje gali būti nuo 6 iki 8 uždavinių.

Pasirinktus I dalies uždavinių atsakymus abiturientai atsakymų lape pažymėti turėjo kryželiu (žymėti reikia tik vieną atsakymo variantą). Jei pasirinkimas yra pažymimas neaiškiai arba pasirenkama daugiau kaip vienas atsakymo variantas, tas uždavinys yra vertinamas 0 taškų. Suklydę abiturientai atsakymą galėjo taisyti atsakymų lape nurodytoje vietoje. II dalies uždavinių atsakymus laikantieji egzaminą turėjo įrašyti tam skirtoje atsakymų lapo vietoje. III dalies uždavinių sprendimus ir atsakymus įrašyti reikėjo tam skirtoje atsakymų lapo vietoje. Už ribų parašyti sprendimai ir atsakymai nebūna vertinami. III dalyje pateiktas atsakymas be sprendimo taip pat yra vertinamas 0 taškų.

Žvelgiant į praėjusius metus, matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 17056 kandidatai. Egzamino išlaikymo riba – 8 taškai. Egzaminą išlaikė 87,22 proc. visų laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą gavo 206 kandidatai. Įdomu tai, kad beveik penktadalis laikiusiųjų matematikos valstybinį egzaminą pirmajame pusmetyje turėjo įvertinimus nuo 1 iki 4.

Jau prasidėjo prašymų pildymas

Nuo birželio pradžios abiturientai jau gali pradėti pildyti prašymus studijuoti šalies aukštojoje mokykloje. Visi žingsniai, ką reikia daryti, yra aprašyti čia. Taip pat tiems, kas dar dvejoja, nežino, kaip skaičiuojamas konkursinis balas, kokių dalykų įverčių jiems reikia, siūlome atsiversti naujausią žurnalo „Kur stoti“ numerį. Žurnalą galite įsigyti visuose spaudos kioskuose ar prekybos vietose.