Studijų programa skirta tiems studentams, kuriems patinka kūrybinis darbas ir ateityje planuoja dirbti grafikos dizaineriais. Tai informatikos meniškoji sritis, kuri apima informatikos, grafinio dizaino, neuromokslo, psichologijos ir rinkodaros žinias.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos IT grafikos (skaitmeninio) dizaino specialistus, savarankiškai ar komandoje dirbančius dizaino srityje ir gebančius pagal užsakovo poreikius bei dizaino principus efektyviai perteikti vizualiąją informaciją informacinių technologijų priemonėmis.

Absolventas, baigęs šią studijų programą, įgyja sekančius gebėjimus:

I. Fundamentalios žinios ir jų taikymas:
1.1. Žino vizualinės raiškos principus, esminius grafinių komunikacijų dizaino objekto elementus ir jų komponavimo būdus, fundamentalius grafikos, animacijos principus, geba juos taikyti kurdamas originalius personažus, aplinkas.
1.2. Išmano kompoziciją, dailės ir dizaino stilistines ir menines tendencijas ir geba jas tikslingai taikyti kurdamas įvairios paskirties skaitmeninius projektus.
1.3. Žino kompiuterių techninės įrangos, kompiuterių tinklo, garso ir vaizdo aparatūros pagrindinius komponentus, geba juos parinkti ir taikyti sprendimuose.
1.4. Supranta, integruoja ir praktiškai taiko skirtingų mokslų sričių (fizinių, technologinių, socialinių, humanitarinių) žinias sprendžiant dalykinės srities problemas.

II. Gebėjimai atlikti tyrimus:
2.1. Renka, lygina, analizuoja, sistemina kūrybiniam projektui reikalingą informaciją bei interpretuoja gautus rezultatus.
2.2 Taiko teorines žinias praktikoje, parenka tinkamus metodus, technines ir programines priemones, skaitmeninius dizaino sprendimus konkretiems uždaviniams ar projektams realizuoti.

III. Specialieji gebėjimai:
3.1. Kuria dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką įvairiuose sprendimuose (web projektuose, spaudiniuose ir pan.) ir esant poreikiui geba ją animuoti.
3.2. Geba dirbti su foto, video, garso priemonėmis, skaitmeninį garsą ir vaizdą kuriančiomis ir apdorojančiomis programomis.
3.3. Parengia ir apdoroja skaitmeninio dizaino ar multimedijos produkto kūrimui reikalingą tekstinę, grafinę, vaizdo, garso informaciją.
3.4. Išmano skaitmeninio projekto rengimo nuoseklumą, projektavimo ir gamybos procesus plėtojant ir įgyvendinant kūrybinę idėją.
3.5. Jungia grafikos, garso, vaizdo ir animacijos žinias į harmoningą visumą ir geba kurti multimedijos produktus, audiovizualines instaliacijas, audiovizualinius produktus internetui ir pan.

IV. Socialiniai gebėjimai:
4.1. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoja su specialistais ir kitais asmenimis profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
4.2. Dirba komandoje kuriant projektus, sprendžiant skaitmeninio ir grafinio dizaino uždavinius, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.

V. Asmeniniai gebėjimai:
5.1. Planuoja, organizuoja savo darbą bei savarankiškai lavina įgūdžius suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą ir tobulėjimą profesinėje veikloje.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

  • e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda

 

Daugiau informacijos apie šias studijas: https://www.ltvk.lt/…/skaitmeninio-dizaino-technologijos/145

 

LTVK - sėkmingos karjeros STARTAS!