Šių metų egzamino užduotis galite rasti paspaudę čia.

Pateikiame preliminarius matematikos brandos egzamino atsakymus. Primename, kad šie atsakymai nereiškia, kad būtent tokių tikisi NEC vertinimo komisija.

Atsakymais dalinasi Papildomo ugdymo akademijos „Alfa klasė“ matematikos mokytojas-korepetitorius Rokas.

Primename, kad 40 proc. egzamino užduoties taškų atitinka bendrąjį kursą, 60 proc. – išplėstinį. NEC svetainėje

Pasirinktus I dalies uždavinių atsakymus abiturientai atsakymų lape pažymėti turėjo kryželiu (žymėti reikia tik vieną atsakymo variantą). Jei pasirinkimas yra pažymimas neaiškiai arba pasirenkama daugiau kaip vienas atsakymo variantas, tas uždavinys yra vertinamas 0 taškų. Suklydę abiturientai atsakymą galėjo taisyti atsakymų lape nurodytoje vietoje. II dalies uždavinių atsakymus laikantieji egzaminą turėjo įrašyti tam skirtoje atsakymų lapo vietoje. III dalies uždavinių sprendimus ir atsakymus įrašyti reikėjo tam skirtoje atsakymų lapo vietoje. Už ribų parašyti sprendimai ir atsakymai nebūna vertinami. III dalyje pateiktas atsakymas be sprendimo taip pat yra vertinamas 0 taškų.

Žvelgiant į praėjusius metus, matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 17056 kandidatai. Egzamino išlaikymo riba – 8 taškai. Egzaminą išlaikė 87,22 proc. visų laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą gavo 206 kandidatai. Įdomu tai, kad beveik penktadalis laikiusiųjų matematikos valstybinį egzaminą pirmajame pusmetyje turėjo įvertinimus nuo 1 iki 4.

Jau prasidėjo prašymų pildymas

Nuo birželio pradžios abiturientai jau gali pradėti pildyti prašymus studijuoti šalies aukštojoje mokykloje. Visi žingsniai, ką reikia daryti, yra aprašyti čia. Taip pat tiems, kas dar dvejoja, nežino, kaip skaičiuojamas konkursinis balas, kokių dalykų įverčių jiems reikia, siūlome atsiversti naujausią žurnalo „Kur stoti“ numerį. Žurnalą galite įsigyti visuose spaudos kioskuose ar prekybos vietose.