Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos informatikos krypties specialistus, orientuotus į programinės įrangos kūrimo arba kompiuterių tinklo administravimo veiklos sritis, gebančius prisitaikyti prie šiuolaikinės rinkos pokyčių bei suvokiančių savivaldaus (savarankiško) mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Absolventas, baigęs šią studijų programą, įgyja sekančius gebėjimus:

I. Fundamentalios žinios ir jų taikymas:

1.1.Taiko matematikos, diskrečiosios matematikos, teorinės informatikos, duomenų struktūrų ir algoritmavimo žinias, techninės bei tinklo įrangos veikimo principus, protokolus ir standartus kuriant ir analizuojant kompiuterines sistemas.

1.2. Geba paaiškinti naujausias informatikos srities technologijas/sprendimus (virtualizacija, debesų kompiuterija, įterptinės sistemos) ir savo kalboje (žodinėje ir rašytinėje) taisyklingai vartoja srities terminologiją.

1.3. Taiko struktūrinio ir objektinio programavimo žinias, supranta ir naudoja skirtingus programų sistemos gyvavimo ciklo modelius.

1.4. Supranta, integruoja ir praktiškai taiko skirtingų mokslų sričių (fizinių, technologinių, socialinių, humanitarinių) žinias sprendžiant dalykinės srities problemas.

II. Gebėjimai atlikti tyrimus:

2.1. Geba rinkti, analizuoti, apdoroti duomenis bei interpretuoti gautus rezultatus, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

2.2 Taiko teorines žinias praktikoje, parenka tinkamus metodus, technines ir programines priemones, programavimo kalbas, karkasus bei šiuolaikines programavimo aplinkas konkretiems uždaviniams ar projektams realizuoti.

III. Specialieji gebėjimai:

3.1. Taiko Agile metodus programinės įrangos kūrime, pagal užsakovo reikalavimus specifikuoja procesą, komponentą ar programinį produktą naudojant šiuolaikinius projektavimo įrankius bei laikantis rinkoje vyraujančių standartų.

3.2. Atlieka grafikos ir dizaino darbus, kuria duomenų bazes, svetaines ir kitus nesudėtingus programinius projektus.

3.3. Taiko kompiuterinių techninės įrangos ir architektūros žinias, kompiuterinės technikos standartus, diegia operacines sistemas ir kitą taikomąją bei specialiąją programinę įrangą. Geba programuoti įterptines sistemas bei  kitą nesudėtingą specialiąją programinę įrangą.

3.4. Taiko įgytas žinias apie debesų kompiuteriją, kompiuterių tinklus, informacijos perdavimo modelius, protokolus ir standartus konfigūruojant ir testuojant tinklus bei geba naudoti duomenų apsaugos priemones.

Spec. Web projektų kūrimas (alternatyva):

3.5.A Kuria naujus WEB projektus, Web servisus arba palaiko ir vysto esamus taikydamas pasirinktas programavimo kalbas, platformas ar karkasus.

Spec. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas (alternatyva)

3.5. B Kuria vietines ir hibridines mobilias aplikacijas, Web servisus arba palaiko ir vysto esamas taikydamas pasirinktas programavimo kalbas, platformas ar karkasus; kuria daiktų interneto technologijomis grindžiamus produktus.

Spec. Kompiuterių tinklo administravimas (alternatyva)

3.5.C Diagnozuoja ir šalina programinius ir techninius kompiuterių tinklų įrangos gedimus, administruoja serverius ir kitus tinklo įrenginius bei užtikrina saugų informacinės sistemos duomenų perdavimą ir nepertraukiamą tinklo tarnybų darbą.

IV. Socialiniai gebėjimai:

4.1. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoja su specialistais ir kitais asmenimis profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.

4.2. Dirba komandoje vykdant projektus, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.

V. Asmeniniai gebėjimai:

5.1. Planuoja, organizuoja savo darbą bei savarankiškai lavina įgūdžius suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą ir tobulėjimą profesinėje veikloje.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

  • e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda

Daugiau informacijos apie šias studijas:https://www.ltvk.lt/…/taikomoji-informatika-ir-programa…/126

 

LTVK - sėkmingos karjeros STARTAS!