Dabar – Internetas Visagalis, todėl nemažai daliai šiandieninių paauglių knygų  skaitymas asocijuojasi su vos ne priešistoriniais laikais... Taigi, ar dar reikalingos mums tradicinės popierinės knygos, kažkada buvusios vos ne vieninteliu išminties ir žinių šaltiniu?

                      Viešojoje erdvėje galima aptikti nedrąsių žinučių, lyg ir atsitiktinės informacijos, kad vis dėlto gal reikėtų atsigręžti į seną gerą tradicinę popierinę knygą, paimti ją ir... paskaityti. Juk tai – neįkainojama galimybė pasinerti į mums nežinomus pasaulius ir, susitapatinus su knygos personažais, išgyventi tai, ko galbūt realybėje niekada dar nebuvai patyręs: meilę ir išsiskyrimą,  ištikimybę ir išdavystę, kelionių nuotykius ir buvimo namie palaimą... Knygos juk padeda mums augti, mąstyti  ir bręsti, suvokti kito žmogaus išgyvenimus. Jas skaitydami mokomės nugalėti sunkumus ir visada ieškoti išeities. Gera knyga ne vienam gali tapti pačia tikriausia gyvenimo mokykla. Tačiau kaip tas vyresniajai kartai savaime suprantamas tiesas atverti jaunam žmogui, kažkur nuolat skubančiam, bėgančiam ir... dažnai nespėjančiam bent stabtelėti prie esminių dalykų?

                      Knygų skaitymo, tiksliau – neskaitymo – problema darosi vis aktualesnė ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje (turbūt – ir pasaulyje). Tačiau ar tai tikrai reikėtų vadinti problema? Galbūt taip ir turi būti, nes keičiasi žmonijos gyvenimo tempas bei gyvenimo būdas? Keičiasi ir pats pasaulis, o jame gyvenantiems  žmonėms vis mažiau lieka laiko (ar tik noro?) šnarinti bibliotekose storiausius veikalus, paskaitinėti knygas bent jau prieš miegą ar įsimesti knygą vykstant į kelionę. Radę „atliekamo“ laiko, sėdam prie kompiuterio, o dar geriau ir greičiau išsitraukti iš kišenės mobilųjį – ir pasaulis iš karto atveria mums visus savo lobynus vienu mygtuko paspaudimu!.. Dažnas šiuolaikinis žmogus niekaip nenori sutikti su nuomone, kad technologijos niekada neturėtų visiškai išstumti iš mūsų gyvenimo senų gerų knygų. Juk technologijos – tik informacijos šaltinis, bendravimo galimybė, darbo priemonė, o knyga visais laikais buvo žmogui ir sielos gydytojas, ir draugas vienatvėje, ir pabėgimo nuo kasdienės rutinos priemonė. Tačiau pastarąsias mintis ir vėl būtų galima pavadinti tik suaugusio žmogaus nuomone, kuriai greičiausiai nepritartų dažnas paauglys...

                      O dabar įsivaizduokim tokią situaciją. Grupė paauglių su lydinčiomis juos mokytojomis rengiasi kelionėn. Paskutiniai patarimai, priminimai, kad tik kas neliktų pamiršta. „Svarbiausia – kiekvienas pasiimkite savo šiuo metu skaitomą ar šiaip įdomiausią knygą!“ – tai paskutinis priminimas keliauninkams. Keistos tos mokytojos? Kam knyga, jei jaunimas iš rankų nepaleidžia mobiliųjų, kurių tikrai nei vienas  nepamirš! Bet išvykstančiųjų šis priminimas apie knygas nenustebina: „Taip! Būtinai pasiimsime!“. Galima pamanyti, kad čia modeliuojama situacija, galėjusi vykti prieš 15-20 metų? Tikrai ne! Panašus pokalbis vyko šį pavasarį VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre, rengiantis kelionėn į Turkiją. Aktyvių Centro mokinių grupė jau nuo 2018 metų rudens prisijungė prie Erasmus+ programos mokyklų mainų partnerysčių projekto „Let‘s take a book“ („Paimk knygą“). Šis projektas – tai viena iš iniciatyvų, kuriomis siekiama priminti knygų skaitymo naudą žmogui, padėti jam neištirpti beveidžiame technologijų pasaulyje. Sužinoję apie projektą, nusprendėme, kad jo idėjos puikiai tinka ir mums, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro mokiniams. Centro kontingentas – tikrai ne patys uoliausi knygų skaitytojai. Tačiau ir pas mus yra tokių, kurie net mokykloje pertraukos metu išsitraukia ne mobilųjį, bet seną gerą tradicinę popierinę knygą. Gal ir keistuoliai atrodo bendrame mobiliųjų kontekste, bet aiškiai matyti, kad su knyga jiems gera, kad joje skaitantysis tikrai randa tai, ko galbūt nerastų telefono ekranėlyje. Juk žmogus, kartą perskaitęs tikrai gerą ir jo lūkesčius atitinkančią knygą, visada ieškos kitos tokios, nes jau bus supratęs, kad knyga – neatrasti lobynai, kurių neatstos jokie mobilieji... Taigi, pirmoji mūsų knygų skaitytojų grupelė, dešimt mokinių, susibūrė jau žiemos pradžioje. Kaip parodyti, atskleisti savo ryšį su knygų pasauliu? Iliustravome literatūros kūrinius, išleidome stendą apie knygų naudą žmogui, rinkome gražiausias mintis apie knygas. Diskusijų metu mokiniai (ir ne tik tie, kurie jau prisijungė prie projekto,) išsakė savo nuomones apie knygų skaitymą. Vieni  iš dažniausių „Ne“: neskaitau, nes tai atima daug laiko, tai nuobodu, neįdomu, tai senoviška, namie neturim nei vienos knygos, vaikystėje niekas man knygų neskaitė... Tie, kurie knygų skaitymui tarė „Taip“, teigė, kad jos – tai puiki laisvalaikio praleidimo forma, kad knyga padeda užmiršti savas problemas, kad tai- pati nepavojingiausia ir pigiausia „priklausomybė“... Skaitančiųjų knygas ir atsakymai buvo išsamesni, įdomesni, argumentuoti. Norisi tikėti, kad šios diskusijos su bendraamžiais įtikino bent vieną, kad skaityti tikrai verta, bei paskatino paimti į rankas knygą.

                      Erasmus+ programos mokyklų mainų partnerysčių projektas „Let‘s take a book“ (Nr. 2018-1-FI01-KA229-047272_4)  – tai viena iš tų veiklų, kuriomis siekiama sugrąžinti knygų skaitymą į mūsų kasdienį gyvenimą. Ypač tai aktualu mokyklinio amžiaus žmogui, kuris į gyvenimą turėtų išeiti išsiugdęs tvirtą vertybinį pamatą bei nuolatinį poreikį plėsti savo akiratį, išmokęs ne tik sklandžiai, bet ir įtaigiai  reikšti mintis. Viso to išmokti padeda knygų skaitymas.... Gal kai kas ir nenorėtų pripažinti, bet visiškai neskaitęs ir skaitantis (ar bent nemažai perskaitęs anksčiau) paaugliai šiandien skiriasi kaip diena ir naktis. Žinoma, ne išvaizda! Gebėjimas sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis, gausesnis ir įvairesnis žodynas, aiški minties raiška iš karto išduoda, kad   žmogaus gyvenime buvo perskaityta ne viena knyga. Juk skaitantysis nevalingai mintyse kartoja skaitomą tekstą, pajaučia sakinio struktūrą ir minčių reiškimo įvairovę. Skaitantis ar nemažai skaitęs jaunuolis tikrai gebės sklandžiau išsakyti savo nuomonę, įvardinti savo poreikius, ateityje greičiau ras bendrą kalbą su būsimu darbdaviu ar kolegomis. Būtent todėl įvairių Europos šalių mokiniai buvo suburti į bendrą projektą, kurio esminė idėja – grąžinti knygų skaitymą į jauno žmogaus gyvenimą.

Šalys skirtingos savo geografine, socialine padėtimi, kultūros tradicijomis, tačiau visi mokiniai – tokie panašūs! Projekto dalyvius iš Lietuvos, Turkijos, Portugalijos, Rumunijos, Italijos ir Suomijos suvienijo bendras šūkis: „Paimk knygą!“. Paimk, skaityk, mąstyk, pajausk, domėkis, skleisk kitiems gerąją naujieną apie skaitymo stebuklą! Bendravimas su kitų šalių bendraamžiais – tai jau savaime neįkainojama patirtis, tačiau dar svarbesnis ir ne vienam  netikėtas tapo suvokimas, kad tokius skirtingus mus gali suartinti... knygų skaitymas. Juk net pati skaitomiausia visų Europos paauglių knyga, pasirodo, ta pati – tai J.K. Rowling „Haris Poteris“. Visą savaitę įvairių veiklų metu mokiniai dalijosi mintimis apie knygas ir jų autorius, kūrė inscenizacijas, dalyvavo pamokinėje veikloje. Neišdildomų įspūdžių paliko išvyka į senovinį Efeso miestą, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kur buvo aplankyti Kelso bibliotekos, pastatytos VI tūkst. pr.m.e., griuvėsiai. Vis dar didingai stūksantys šie griuvėsiai primena apie knygos reikšmę žmonijos raidai nuo pat ankstyvųjų amžių. Kita įspūdinga ir gana netikėta veikla buvo masiniai projekto dalyvių skaitymai netradicinėse viešosiose erdvėse. Žinojom, kad skaitymai vyks Aydino miesto  prekybos centre, bet kad tai taps tokiu įspūdingu renginiu, niekas nesitikėjo. Įvairiose didžiulio prekybos centro vietose (viduje, kiemelyje, parduotuvės vitrinoje) ant spalvotų sėdmaišių jaukiai įsitaisę šešių Europos Sąjungos šalių mokiniai ir jų mokytojai visą valandą skaitė savo atsivežtas knygas, žadindami centro lankytojų smalsumą, teigdami knygos naudą žmogui, patys suvokdami, kaip knygų skaitymas gali ne tik praturtinti, bet ir suartinti...

                Dalyvavimas Erasmus+ programos mokyklinių mainų partnerysčių projekte „Let‘s take a book“ įkvepia pratęsti  su knygų skaitymu susijusias veiklas bei  skleisti iš vizito parsivežtą gerąją patirtį savo mokykloje. Gegužės 7 dieną mūsų Centre buvo paminėta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Neabejingi knygai bendruomenės nariai, nešini mėgstamiausiais skaitiniais, rinkosi mokyklos kieme. Pamoka – piknikas ant žolės mokyklos kiemelyje – tai renginys, įkvėptas patirties, parsivežtos iš Turkijos. Buvo nuogąstavimų, kad gal mūsų mokykloje toks bendro skaitymo pamokos formatas pasirodys keistas ir nepriimtinas. Tačiau mokiniai noriai prisidėjo prie skaitančiųjų, nešėsi knygas iš bibliotekos, sėdo šalia bendraamžių... Ir – skaitė! Kai kuriems toks dalyvavimas masiniame knygų skaityme galbūt prilygo iššūkiui, tai buvo kažkas jiems keisto ir neįprasto. Tačiau buvo įdomu! Buvo kitaip! „Tai nuostabi patirtis, kurią norėtųsi pakartoti dar ne kartą!“ – tokia buvo daugumos nuomonė. Taigi gal vis dėlto  paauglys ir knyga nėra tokie jau nesuderinami dalykai? Galbūt tik reikia mokėti įtikinti, leisti patirti, jog Paimti Knygą gali būti  taip pat patrauklu bei naudinga, kaip ir prisėsti prie kompiuterio?..

P.S. Ir vis dėlto: ar dalyvavimas įvairiose veiklose, skatinančiose skaityti knygas, gali ką nors pakeisti paauglio pasaulėjautoje? Manau, vietoje  atsakymo  galiu pateikti vieno Erasmus+ programos mokyklų mainų partnerysčių projekte „Let‘s take a book“ dalyvavusio Centro mokinio neseniai Facebook grupėje pasidalintą žinutę: „Birželio 5 diena. Jaučiuosi laimingas Panevėžio autobusų stotyje. Labai nustebau pamatęs knygų mainų lentynėlę! Panevėžys tikrai skatina skaityti!“ Džiugu, kad jaunam žmogui yra svarbios teigiamos permainos mūsų mieste ir visuomenėje, kad jis  jaučia poreikį pasidalinti šia žinute su bendraamžiais. Ir svarbiausia, kad prie tų teigiamųjų permainų jis priskiria ir skatinimą Paimti ir Skaityti Knygą.

 

                                                Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

projekto dalyvė

                                                Eugenija Susnienė

 

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos ir/arba Švietimo mainų paramos fondo nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro plėtros skyriaus vedėja – projekto vadovė Justina Čivilytė (justinacivilyte@gmail.com, +370 687 39477).