Daugiausiai studijų programų, kurioms reikalingi stojamieji egzaminai, turinčios Lietuvos muzikos ir teatro akademijos priėmimo komisijos sekretorius doc. Rolandas Aidukas pabrėžia, kad stojamojo egzamino metu privalu atlikti visas užduotis.

„Jeigu stojantysis neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu ir galutinis egzamino įvertinimas taip pat yra lygus nuliui“, – sako R. Aidukas.

Tam, kad egzaminams būtų tinkamai pasirengta, aukštosios mokyklos organizuoja nemokamas konsultacijas, kurios vyks prieš stojamuosius egzaminus. Šių konsultacijų, kaip ir egzaminų, tvarkaraščius galima rasti tiek LAMA BPO, tiek aukštųjų mokyklų tinklalapiuose, o iškilus klausimams visada galima kreiptis į asmenis, atsakingus už egzaminų organizavimą.

Tiek R. Aidukas, tiek Vilniaus dailės akademijos Paminklotyros katedros vedėjas doc. A. Mandeika pataria atidžiau pasinagrinėti stojamųjų egzaminų vykdymo tvarkos aprašus, mat juose galima rasti visą informaciją apie tai, kaip tinkamai pasirengti egzaminui ir ką būtina į jį atsinešti.

 

„Atvykus į egzaminą reikia turėti savo dailės priemones. Tas, kurios konkrečiai yra išvardintos egzaminų vykdymo apraše. Jame taip pat aprašyta ir stojamojo egzamino struktūra, dėl kurios sulaukiame nemažai klausimų, ir nurodyta, kas turėtų sudaryti kūrybinių darbų aplanką bei kita svarbi informacija“, – sako A. Mandeika.

„Galbūt puikiai valdote techniką, galbūt idėjos visada kitiems atrodo įdomios ir patrauklios, gal į pasaulį mokate pažvelgti kitu kampu – visa tai ir reikia parodyti egzamino metu. Venkite stereotipų ir visur matomų klišių, nebijokite būti kitokie, juk mene vertinamas originalumas“, – tikina R. Valujavičienė.

Primename, kad šiais metais pretenduosiančiųjų į universitetines menų studijas konkursinis balas priklausys nuo stojamojo egzamino rezultatų, o brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti. Konkursinis balas nesikeičia stojantiems į architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų krypčių studijų programas, kur stojamojo egzamino įvertinimas skaičiuojamas 0,5 svertiniu koeficientu, ir meno pedagogikos studijų programas – 0,7 svertiniu koeficientu. Kolegijose, kaip ir anksčiau, stojamojo egzamino įvertinimas skaičiuojamas 0,7 svertiniu koeficientu, o stojantiems į meno pedagogikos studijų programas – 0,6. Kitaip nei anksčiau už teigiamai įvertintą motyvaciją stojantiems į ugdymo programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, papildomų balų nebebus skiriama.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje į savo prašymą įtraukus meno krypties ir ugdymo mokslų studijų programas sistema automatiškai priskirs stojamuosius egzaminus arba motyvacijos vertinimą, kurių laiką ir vietą stojantysis galės pasirinkti iš jam siūlomų. Skiltyje „Stojamieji egzaminai“ stojantieji gali matyti visus tai studijų programai priskirtus stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą bei jų tvarkaraščius. Iš tvarkaraštyje pateiktų alternatyvų pasirinkus egzamino laikymo laiką ir vietą laikoma, kad stojantysis užsiregistravo stojamajam egzaminui.

Atvykę laikyti stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo, kiekvienas stojantysis turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). Apie rezultatus stojantieji bus informuoti tiek Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, tiek elektroniniu paštu iki liepos 10 dienos.

Motyvacijos vertinimas dar kartą vyks ir papildomame priėmime rugpjūčio 14 dieną. Stojamieji egzaminai papildomame priėmime neorganizuojami, todėl planuojantys jame dalyvauti turi atkreipti dėmesį, kad į savo prašymus galės įtraukti tik tų meno krypčių studijų programas, kurių stojamuosius egzaminus išlaikė pagrindinio priėmimo metu.

Šiuo metu motyvacijos vertinimui užsiregistravo 629 stojantieji, pernai per tą patį laikotarpį tokių asmenų buvo 559. Laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno krypties studijų programas pageidauja 1 442 jaunuoliai. 2018 m. prasidėjus stojamųjų egzaminų sesijai tokių asmenų buvo kiek daugiau nei pusantro tūkstančio. Stojamųjų egzaminų sesija šiemet pirmą kartą vyko ir pavasarį, jos metu stojamuosius egzaminus išlaikė 48 stojantieji. Tie, kurie dalyvavo pavasario egzaminų sesijoje ir neišlaikė stojamojo egzamino, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės, tačiau galės pretenduoti į kitas menų studijų programas.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt