Jau prasidėjo pirmieji motyvacijos vertinimai, būtini stojant į ugdymo mokslų studijų programas. Pirmąją motyvacijos vertinimo dieną turėjo dalyvauti per 460 stojančiųjų. Iš viso į juos užsiregistravo daugiau nei 900 asmenų. Laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno krypties studijų programas jau užsiregistravo 1,7 tūkst. stojančiųjų. 32 stojamieji egzaminai  jau yra įvykę.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija vyks iki liepos 5 d., todėl norintys joje dalyvauti dar gali registruotis. Meno krypčių ir ugdymo mokslų studijų programas įtraukti į savo prašymą galima ne vėliau kaip 24 val. iki prasidedant stojamajam egzaminui arba motyvacijos vertinimui. Jų neišlaikęs stojantysis negali dalyvauti konkurse meno krypčių ir ugdymo mokslų studijų programose.

Iki šios dienos stojantieji į aukštąsias mokyklas savo prašymuose aukščiausiu pageidavimu dažniausiai nurodė Sveikatos mokslų (20 proc.), Verslo ir viešosios vadybos (15 proc.), Socialinių mokslų (13 proc.), Menų (11 proc.) studijų krypčių grupių programas.

Universitetinio išsilavinimo siekiantys asmenys pirmenybę teikia studijoms Vilniaus universitete, kurį pirmuoju pageidavimu renkasi 2,6 tūkst. asmenų. Toliau rikiuojasi Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijos universitetai, juose studijuoti pageidauja po 750–850 asmenų. Tikėtina, kad iki prašymų teikimo pabaigos šie skaičiai padvigubės.

Populiarumu jau keletą metų nenusileidžia Medicinos studijų programa tiek Lietuvos sveikatos mokslų universitete, tiek Vilniaus universitete, kuriame nemažai stojančiųjų renkasi ir Teisės, Psichologijos, Kūrybos komunikacijos studijų programas. Lietuvos sveikatos mokslų universitete taip pat populiari Odontologijos studijų programa. Programų sistemas stojantieji noriai renkasi studijuoti tiek Kauno technologijos, tiek Vilniaus universitetuose.

Prioritetą koleginėms studijoms teikiantys stojantieji prašymuose dažniausiai nurodo Kauno kolegiją, ją pirmuoju prioritetu pasirinko beveik 1,3 tūkst. asmenų, ir Vilniaus kolegiją (1,2 tūkst.). Pirmenybę studijuoti Klaipėdos valstybinėje ir Socialinių mokslų kolegijose teikia per pusketvirto šimto stojančiųjų.

Dažniausiai stojantieji renkasi Bendrosios praktikos slaugos studijų programą Vilniaus kolegijoje, Kosmetologiją ir Logistiką Kauno kolegijoje. Panašus skaičius stojančiųjų renkasi Vilniaus kolegijoje vykdomas Vaikystės pedagogikos, Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programas bei Kauno kolegijoje vykdomas Bendrosios praktikos slaugos, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, Burnos higienos studijų programas.

Kadangi siunčiamas tik vienas kvietimas studijuoti, atkreipiame dėmesį, kad labai svarbu teisingai užpildyti prašymą. Pirmuoju pageidavimu stojantysis turėtų nurodyti labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbą išrikiuoti kitus pageidavimus. Pagrindinio priėmimo metu jų į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 9. Apie rezultatus stojantieji bus informuoti liepos 26 d. tiek informacinėje sistemoje, tiek elektroniniu paštu. Sudaryti studijų sutartis galės liepos 29-31 d.