Visų šių egzaminų užduotyse yra po 100 taškų, jų išlaikymo riba – 16 taškų. Surinkti užduoties taškai verčiami balais nuo 16 iki 100 balų sistemoje. 100 balų įvertinimas skiriamas kandidatams, kurie surinko 93 ir daugiau užduoties taškų. 

Chemijos VBE šiais metais laikė 1263 kandidatai iš 1768 užsiregistravusiųjų 2018 metų spalio mėn. Egzaminą išlaikė 97,8 proc. kandidatų, 100 balų įvertinimą gavo 3,17 proc. kandidatų. Lyginant su ankstesnių metų chemijos VBE rezultatais egzaminą išlaikiusiųjų procentas yra labai panašus – jį išlaiko 97–99 proc. kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavusių kandidatų  skaičius  yra didesnis nei praėjusiais metais, kai buvo 1,1 proc. ,,šimtukų“.

Fizikos VBE laikė 2371 kandidatas iš 3105 užsiregistravusiųjų. Šį egzaminą išlaikė 96,75 proc. kandidatų, 2,1 proc. gavo 100 balų įvertinimą. Pastaraisiais metais fizikos VBE išlaikydavo 95–97 proc. kandidatų. Šiais metais šimto balų įvertinimą gavusių kandidatų skaičius didžiausias per pastaruosius trejus metus. Pavyzdžiui, 2018 metais buvo 0,64 proc. ,,šimtukus“ gavusių kandidatų. Padidėjo ir chemijos, ir  fizikos VBE kandidatų skaičius, kurie pasiekė aukštesnįjį pasiekimų lygį, gaudami didesnį nei 86 balų įvertinimą.

Abiejų gamtos mokslų egzaminų darbus vertintojai vertino elektroniniu nuotoliniu būdu. 

Užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE laiko mažiausias kandidatų skaičius. Atitinkamai užsienio kalbos (prancūzų) VBE laikė 17 kandidatų iš 46 užsiregistravusiųjų, o užsienio kalbos (vokiečių) VBE – 76 iš 164. Užsienio kalbos (prancūzų) VBE išlaikė visi kandidatai, vienas jų gavo šimto balų įvertinimą. Užsienio kalbos (vokiečių) VBE neišlaikė du kandidatai, šimto balų įvertinimą gavo 18 kandidatų. Pastaraisiais metais mažėja kandidatų, laikančių šiuos du egzaminus, skaičius,  bet jų rezultatai kasmet gerėja.

Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo chemijos, fizikos, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.ltduomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

NEC tinklalapyje yra viešinamos ir minėtų egzaminų užduočių vertinimo instrukcijos.

Primename, kad  jau yra įpusėjęs prašymų pildymas studijuoti šalies aukštosiose mokyklose. Šiandien sulaukėme pirmų egzaminų rezultatų ir dar teks šiek tiek pakentėti likusiųjų įverčių, kurie tiksliai padės įsivertinti, ar norima studijų programa yra jums ranka pasiekiama. Kol laukiame, kviečiame maloniai pasinaudoti portalo atnaujinta konkursinio balo skaičiuokle. Joje be vargo galėsite „pasimatuoti“ įvairias studijų programas ir įsivertinti, ar tikrai verta jas rašyti į savo prašymą, kuriame yra ribotas pasirinkimų skaičius. Taip pat visiems abiturientams dar norime priminti, kad prekyboje yra pasirodęs naujausias žurnalo „Kur stoti“ numeris. Jame rasite visas aktualijas, susijusias su stojimu, vienoje vietoje.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra apibrėžta apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų teikimo tvarka. Kandidatai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Šių keturių valstybinių brandos egzaminų atveju – iki liepos 2 dienos darbo pabaigos. 

Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, kandidatai gali pateikti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.