Praėjusių metų statistika

Jei žiūrėsime į praėjusius metus, tai iš gautų apeliacijų penktadalio įverčiai buvo pakeisti. NEC sulaukė 1356 pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų apeliacijų. Daugiausia abiturientai skundėsi dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimo, NEC gavo 941 apeliaciją dėl to. Valstybinio matematikos egzamino rezultatus skundė 189 egzaminą laikę jaunuoliai, istorijos – 76, anglų kalbos – 53, biologijos – 33, chemijos – 21, fizikos ir geografijos – po 11. 54 proc. visų teikusiųjų apeliacijas egzaminų buvo neišlaikę. Įvertinus apeliacijas, pakeisti buvo 313 darbų arba 23 proc. egzaminų rezultatai. Iš 72 proc. darbų įvertinimai padidinti, 28 proc. – sumažinti.

Būtina pasverti ir blogiausią baigtį

Abiturientai, kurie nusprendė kreiptis dėl apeliacijos, turi įsivertinti visus baigties variantus: rezultatas nebūtinai gali būti pakeistas ir padidintas. Reikia turėti omenyje, kad įvertis gali net sumažėti. Apsispręsti, ar tikrai verta kreiptis, jei norisi tik pasikelti vos keliais balais – gan rizikinga.

Jei jau vis dėl to nuspręsite, kad apeliacija – jūsų vienintelis kelias, tai kandidatai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Mokyklinio brandos egzamino rezultato apeliaciją mokinys galės pateikti per 3 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

Labai svarbu, kad nebūtų pražiopsotas nustatytas laiko limitas, nes vėliau jūsų prašymas nebus priimamas ir nagrinėjamas.  Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, kandidatai gali pateikti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.

Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje gali susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija ir su NEC interneto svetainėje skelbiamomis valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis.

Svarbu įsidėmėti, kad apeliacijos metu darbas vertinamas iš naujo, Apeliantų darbų atrinkimą, pakartotinį jų vertinimą organizuoja ir dalykų apeliacines komisijas sudaro NEC vadovas. Į apeliacinę komisiją negali būti skiriami apeliavusių kandidatų darbus vertinę asmenys.

Įsivertinkite savo galimybes

Primename, kad  jau yra įpusėjęs prašymų pildymas studijuoti šalies aukštosiose mokyklose. Šiandien sulaukėme pirmų egzaminų rezultatų ir dar teks šiek tiek pakentėti likusiųjų įverčių, kurie tiksliai padės įsivertinti, ar norima studijų programa yra jums ranka pasiekiama. Kol laukiame, kviečiame maloniai pasinaudoti portalo atnaujinta konkursinio balo skaičiuokle. Joje be vargo galėsite „pasimatuoti“ įvairias studijų programas ir įsivertinti, ar tikrai verta jas rašyti į savo prašymą, kuriame yra ribotas pasirinkimų skaičius. Taip pat visiems abiturientams dar norime priminti, kad prekyboje yra pasirodęs naujausias žurnalo „Kur stoti“ numeris. Jame rasite visas aktualijas, susijusias su stojimu, vienoje vietoje.