Sudarytojai duomenis reitingui surinko iš daugiau nei 125 tūkst. studentų, kurie studijuoja 18 skirtingų Europos šalių aukštosiose mokyklose. Kitaip nei tradiciniuose reitinguose, vertinant aukštųjų mokyklų rezultatus, dėmesys maksimaliai koncentruotas į studijų procesą.

Siekiant nustatyti aukštųjų mokyklų mokymo ir mokymosi aplinką, reitinge KTU ir visi kiti universitetai buvo vertinti pagal 4 pagrindinius kriterijus: studentų įsitraukimą (engagement), išteklius studijoms (resources), studijų rezultatus (outcomes) ir studijų aplinką (environment).

Reitingui reikalingos informacijos pagrindą – 45 proc. bendrojo vertinimo –  sudaro duomenys, gauti tarptautinės apklausos „THE European Student Survey“ metu.

Daugiausia lėmė studentų nuomonė

Tarptautinį studentų tyrimą sudarytojai vykdė bendradarbiaudami su rinkos tyrimų bendrove „Streetbees“. Kaip skelbia rengėjai, apklausa vykdyta internete, į procesą integravus universitetų atstovus ir socialines medijas.

Tyrime dalyvavę studentai turėjo tam tikrus teiginius vertinti skale nuo 1 iki 10. Tarptautinės apklausos metu studentų teirautasi apie universiteto teikiamas galimybes lavinti kritinį mąstymą, ugdyti gebėjimą integruoti skirtingus mokomus dalykus. Tyrimo metu rinkta informacija apie universiteto paskatas studentams taikyti gautas žinias realioje aplinkoje, apie universiteto skatinimą studentus įsitraukti į studijų iššūkius.

Lolita Jurkšienė

Apklausiant respondentus taip pat siekta nustatyti respondentų sąveikos su personalu intensyvumą, mokymosi bendradarbiaujant galimybes, verslo dalyvavimą studijose bei studentų nusiteikimą rekomenduoti studijas ketinantiems studijuoti asmenims.