Studijų programos išskirtinumas

  • Ugdomos šiandieniniais darbo rinkos poreikiais pagrįstos daugiaplanės kompetencijos

Stiprinamas studentų gebėjimas atlikti su specialybe susijusias užduotis, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, komandinis darbas, komunikabilumas, IT taikymo gebėjimai, komunikacija užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) ir pan.

  • Stiprinamas gebėjimas taikyti šiuolaikines informacines technologijas

Studentai dirbs su meninės raiškos kompiuterinėmis priemonėmis, mokysis kurti aksesuarus panaudojant 3D objektų modeliavimo ir spausdinimo technologijas, dirbs su automatizuoto projektavimo programine įranga AccuMark Professional Pattern Design and Marker Making V10 kartu su 3D moduliu, programomis Corel Draw, Photoshop, GIMP.

  • Sumažintas „kietųjų“ dalykų skaičius, integruojant juos į specialybinius dalykus
  • Daugiau su specialybe susijusių dalykų ir praktikų
  • Siūlomi du alternatyviai pasirenkami moduliai:

Individualizuota aprangos gamyba (Originalių tekstilės produktų kūrimas, Aprangos technologiniai sprendimai, Prekės ženklo kūrimas ir valdymas, Aprangos konstravimas individualioms figūroms);

Masinė aprangos gamyba (Aprangos gamybos ir kokybės procesų organizavimas, Medžiagų sunaudojimo optimizavimas, Aprangos technologiniai sprendimai, Konstravimas masinei gamybai).

  • Nuoseklesnis baigiamojo darbo rengimas

Baigiamojo darbo rengimas numatytas jau V semestre, kurio metu studentai generuos baigiamojo darbo idėją, tikslus, uždavinius, atliks literatūros analizę;

  • Tarptautiškumo užtikrinimas
  • Gilios tradicijos:

2019 metų rudenį jau 25-us metus bus rengiamas studentų kūrybiškumą ir įgyvendintas idėjas Utenos miesto bendruomenei ir miesto svečiams pristatantis renginys „Improvizuotas madų šou: Laikas ir materija” Nuotraukoje: Aprangos dizaino ir technologijų studijų programos absolventės J. Kulbačiauskaitės-Žebelienės 2018 m. kolekcija ,,Pievų laumės".

Daugiau informacijos apie programą čia.

Stojantiesiems konsultacijos ir pagalba registruojant dokumentus teikiama:

 Dokumentų priėmimo tarnyboje adresu Maironio g. 7, 13 kab., Utena

Tel.: 8 687 82 516, 8-677 95 978

El. p. priemimas@utenos-kolegija.lt