Klaipėdoje gimusi ir augusi mergina, skaitanti klasikinę grožinę ir psichologinę literatūrą, lankanti Lotynų Amerikos šokius, pasirinko, iš pirmo žvilgsnio, ne visai moterišką specialybę. Tačiau šalin stereotipus! Prieš mus pavyzdys, kad inžinerinės specialybės tinka ne tik vyrams.

Ingrida pasakoja, kad vaikystėje, vis dėlto, kaip ir visos mergaitės svajojo tapti šokėja ar dainininke. Būdama maža ji mąstė ir apie mokytojavimą, taip pat buvo susidomėjusi teise, o vėliau lietuvių kalbos literatūra. Tačiau gimnazijoje atėjus laikui rinktis mokomuosius dalykus, Ingrida jau svarstė apie biologiją ir chemiją apjungiančias profesijas. Tada ir suprato, kad labiausiai jos profesinius lūkesčius atitinka inžinerinė studijų kryptis.

„Suvokiau inžinerinių studijų perspektyvumą ir teikdama prašymą studijuoti pirmu numeriu įrašiau Chemijos inžineriją. Deja, šią specialybę pasirinko per mažai studentų ir grupė nesusidarė. Antruoju numeriu buvau pažymėjusi Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžineriją, kuri gundė įsidarbinimo galimybėmis. Į ją ir įstojau. Laikau tai likimu“, – pasakojo studentė.

Mergina pripažįsta, kad pasirinkusi tokią specialybę tikėjosi sulaukti daug replikų dėl to, kad ši specialybė vyriška, tačiau jų išgirsta mažiau negu tikėjosi, o į kartais pasitaikančias reaguoja su šypsena.

„Nuoširdžiai atsakau, kad technikos mokslai man sekasi ir labai patinka, o ir studijuojančių merginų ne taip jau mažai… Ką jau kalbėti apie tai, kad nemaža dalis fakulteto dėstytojų – moterys!“, – visiems abejojantiems jos pasirinkimu atrėžia Ingrida.

Baigusi pirmąjį kursą, studentė jau gali įvertinti pasirinktas studijas ir sako, kad jos nėra sunkios. Juo labiau, kai Ingrida stropiai mokėsi ir mokykloje, daug laiko skyrė popamokinei veiklai, dalyvaudavo olimpiados, konkursuose. Dabar po paskaitų dar ir laisvo laiko lieka.