Kaip BNS sakė centro vadovė Asta Ranonytė, kandidatai matė gautus realius taškus, kurie netiksliai buvo konvertuoti į balus. Po rezultatų patikslinimo 200 kandidatų galutinis įvertinimas pagerėjo.

„Atsižvelgiant į didelį visuomenės suinteresuotumą ir norą kaip įmanoma anksčiau gauti rezultatus, nesinorėjo laikiusiųjų egzaminą palikti nežinioje per naktį dėl rezultatų. Šį kartą skuba nebuvo mūsų sąjungininkas“, – sakė NEC vadovė.

Anot A. Ranonytės, per pakartotinę sesiją egzaminą laikiusiems kandidatams viena diena pratęstas apeliacijų teikimo terminas.

„Suvokiame, kokį stresą patyrė laikiusieji egzaminą pakartotinėje sesijoje ir atsižvelgiant į tai, pratęsiame laiką, per kurį gali teikti apeliacijas, jei kiltų abejonių dėl jiems pateiktų įvertinimų“, – sakė A. Ranonytė.

Apeliacijas kandidatai gali teikti iki liepos 16 dienos darbo pabaigos, taip pat nuo liepos 20 dienos kandidatai galės susipažinti su savo egzamino darbais.

Egzaminą pakartotinėje sesijoje laikė 262 kandidatai, o jį išlaikė 76 proc. laikiusiųjų.

Atsižvelgiant į tai, kad pakartotinės sesijos matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai paskelbti šiandien, t. y, liepos 12 d., apeliacijas dėl šio egzamino rezultato kandidatai gali teikti viena diena ilgiau – iki liepos 16 d. darbo pabaigos.

Vakar, liepos 11 d. vakare, rezultatų skelbimo sistemoje paskelbti matematikos pakartotinės sesijos VBE rezultatai balais, patikrinus keliais etapais, yra patikslinti. Rezultatų tikrinimas įvairiais etapais atliekamas nuolat. Šiuo atveju vykdant rezultatų patikrinimą, pastebėtas netikslumas taškus konvertuojant į balus. Kandidatų surinkti taškai nekinta, jie atitinka jų darbe esantį įvertinimą.

Apie 200 kandidatų, laikiusių šį egzaminą pakartotinėje sesijoje, patikslinti rezultatai balais, yra skelbiami rezultatų skelbimo ir KELTO sistemose.