Norime priminti, kad galite įsivertinti savo galimybes studijuoti vienoje ar kitoje studijų programoje, užpildę informaciją konkursinio balo skaičiuoklėje.

Kaip vyksta procesas?

Jei dar nepadarėte to, tai reikia nueiti į oficialią LAMABPO puslapį ir pagrindiniame puslapyje rasite nuorodą. Užsiregistruokite. Registracijos patvirtinimas ir vartotojo numeris bus išsiųstas el. paštu, kurį nurodysite. Kartais pasitaiko situacijų, kai ne taip įvedamas el. pašto adresas, galbūt sukeičiamos raidės vietomis, o laiškas taip ir nepasiekia jūsų. Nebandykite iš naujo registruotis, nes jums tiesiog to neleis padaryti. Sprendimo būdas – susisiekite nurodytais kontaktais, kuriuose rasite LAMABPO informacinėje sistemoje.

Toliau reikia prisijungti prie informacinės sistemos su vartotojo numeriu ir sugalvotu slaptažodžiu. Teks užpildyti reikiamą informaciją, kurios esate prašomi. Kai kurie jau iš jūsų atliko namų darbus ir žino, kur tiksliai nori studijuoti. Yra tokių, kurie vis dar galvoja, svarsto, nėra apsisprendę. Dar treti – laukia, kokie bus galutiniai visų egzaminų rezultatai arba iš viso yra pasimetę bei nežino, kas jiems yra prie širdies. Jei esate iš tų, kurie plius minus žinote, kokios studijų programos jus domina bei kokiuose universitetuose, tuomet surašykite tai prašyme. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad rašyti turite prioriteto tvarka – tai, ko norite labiausiai, rašote viršuje, o tada einate papunkčiui žemyn. Iš viso galima pateikti devynis pageidavimus. Žemiau pateikiame datas, kurios padės orientuotis kaip vyksta priėmimo etapai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vėluoti – negalima: viską turite užpildyti ir pateikti informacinėje sistemoje iki datos, kuri yra nurodyta.

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2019-06-01 – 2019-07-22 15 val.

Prašymų priimti  studijuoti į menų ir kitas studijų kryptis, kuriose organizuojama pavasario stojamųjų egzaminų sesija, registravimas***

2019-03-01 – 2019-03-09

Pavasario stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

2019-03-11 – 2019-03-29

Rezultatų paskelbimas

Iki 2019-04-10

Vasaros pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

2019-06-17 – 2019-07-05

Rezultatų paskelbimas

Iki 2019-07-10

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2019-06-17 – 2019-07-05

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2019-07-11 – 2019-07-12

Rezultatų paskelbimas

2019-07-16

Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2019 liepos 15, 16 d. ir

2019 rugpjūčio 14 d.

Pagrindinio priėmimo

pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-07-26 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2019-07-29 – 2019-07-31 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2019-08-01 12 val.

Pagrindinio priėmimo

antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

2019-08-01 12 val.

2019-08-03 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-08-06 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2019-08-07 – 2019-08-08 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2019-08-09 12 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2019-08-12 – 2019-08-15

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-08-20 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2019-08-21 – 2019-08-22 17 val.

       

 

Minimalūs reikalavimai stojantiems

Šįmet ketinantys stoti į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) bei matematikos (išskyrus menų studijas) egzaminus ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 40, jei stoja į universitetą, ir ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 25, jei stoja į kolegiją.

Vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino tinka ir tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas. Į slenkstinius reikalavimus 2019 metų abiturientams įeina ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, nepriklausomai nuo pasirinkto A ar B lygio. Pretenduojantiems į universitetines studijų programas jis turės būti ne mažesnis nei 7, kolegines – ne mažiau nei 6.

Konkursinis balas

Konkursinio balo skaičiavimo ir stojančiųjų atrankos principai 2019 metais keičiasi mažai. Paminėtina, kad už teigiamai įvertintą motyvaciją stojantiems į ugdymo mokslus, kuriuos baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, papildomų balų nebus skiriama. Motyvacijos vertinimo tvarkos aprašą galite rasti čia.

Konkursinio balo sandara labiausiai keičiasi pretenduosiantiems į menų studijas universitetuose, mat visas jo svoris teks stojamajam egzaminui. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti.

Pretenduosiantiems į sporto studijų programas (valstybės finansuojamas studijų vietas) mažiau svorio turės stojančiojo sporto pasiekimai: ateinančiais metais jie sudarys nebe 40 proc., o 30 proc. konkursinio balo. Antruoju dalyku nurodytas biologijos arba matematikos brandos egzaminas arba metinis pažymys, įrašytas į brandos atestatą, sudarys 30 proc. balo (pernai – 20 proc.). Sporto pasiekimai bus vertinami paskutinių ketverių metų, kaip tai numatyta Sporto pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 2 punkte.

Pakito universitetinėse studijose žemės ūkio, agronomijos, miškininkystės, gyvulininkystės, žuvininkystės ir maisto studijų krypčių konkursinio balo sandara. Jei pagrindinio dalyko – biologijos – brandos egzamino įvertinimas, kaip ir pernai, sudarys 40 proc. konkursinio balo, tai antrojo dalyko – chemijos arba matematikos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) – 10 proc., o trečiojo dalyko – bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais konkursinio balo dalykais – brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) – 30 proc. Ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimo svertinis koeficientas išliko toks pat – 20 procentų.

Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašą galite rasti čia.