Klaipėdos valstybinė kolegija kviečia pasirinkti Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programą, kuri šiuo metu labai paklausi darbo rinkoje. Trumpa studijų programos trukmė ir penkios pedagoginės praktikos sudaro galimybę  Kolegijos studentui įgyti reikalingų specialybei žinių ir praktinių įgūdžių.

Ši studijų programa ypatinga inovatyviu, šiuolaikinio žmogaus augimo ir ugdymosi poreikius atliepiančiu turiniu. Studijų programa orientuota į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo rengimą darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, pasižymi teorinių ir praktinių dalykų sąveika. Pagrindinis šios studijų krypties kolegijos tikslas – parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, atpažįstantį bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus,  suprantantį skirtingus ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo poreikius bei gebėjimus, organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, kuriantį vaiko fizines bei psichines galias stimuliuojančią bei motyvuojančią aplinką ir plėtojantį partnerystę su šeima.

Kolegijoje paskaitas skaito užsienio mokslininkai, Lietuvos lopšelių – darželių direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui ir  stiprūs pedagogai–praktikai. Studentų praktikos atliekamos visame Vakarų Lietuvos regione bei užsienyje pagal Erasmus+ programą. Baigęs studijas, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas, galės dirbti visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančiose švietimo įstaigose su vaikais nuo gimimo iki 7 metų amžiaus.

Iš kitų Lietuvos aukštosiose mokyklose siūlomų programų, kurios rengia ikimokyklinio ugdymo pedagogus, programa išsiskiria tuo, kad  ji yra šiuolaikiška, orientuota į skandinaviško stiliaus vaiko ugdymą ir siūlo bene mažiausią studijų kainą Lietuvoje.

Dėl studijų kreipkitės el. paštu: priemimas@kvk.lt arba tel: +370 630 07738; +370 673 69077