Toliau pagal pasirinkimų prioritetus rikiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetai. Prioritetą koleginėms studijoms teikiantys būsimi studentai dažniausiai rinkosi Vilniaus ir Kauno kolegijas.

„Pastaruoju metu būsimi studentai neatsižvelgia į tai, jog inžinerinėse kryptyse mokslas yra nemokamas. Bene visi, pareiškę norą studijuoti, įstoja į inžinerijos krypties valstybės finansuojamas vietas su minimaliu 5,4 konkursiniu balu. Visoje Lietuvoje jau kelerius metus į inžinerinių studijų krypčių grupės studijas priimama tik apie 160 studentų, kurie mokosi valstybės nefinansuojamose vietose. Tačiau jau po pirmo semestro, jei studentai neturi akademinių skolų, jiems suteikiama galimybė pereiti į valstybės finansuojamą vietą“, – teigia VGTU studijų prorektorius prof. dr. Romualdas Kliukas. 
 
Vertinant studijų krypčių populiarumą, galima pasidžiaugti, kad VGTU šiemet išaugo socialinių mokslų populiarumas, tai galėjo lemti rinkoje trūkstamų specialistų skaičius. Daugiausia kvietimų studijuoti VGTU valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojusieji į Kūrybinių industrijų (169), Programų inžinerijos (138), Multimedijų ir kompiuterinių dizaino (132) studijų programas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Šios trys programos patenka tarp 10 populiaraiusių studijų programų, kurias rinkosi abiturientai. 
 
Aukščiausiu pageidavimu dažniausiai nurodomos Informatikos bei Inžinerijos mokslų krypčių grupių programos. Populiarumu jau keletą metų nenusileidžia Aviacijos mechanikos inžinerijos, Orlaivių pilotavimo, nemažai stojančiųjų pirmuoju prioritetu rinkosi Mechanikos inžinerijos, Elektronikos inžinerijos, Programų inžinerijos studijų programas.
 
Šiemet Vilniaus Gedimino technikos universitetas, stojantiems į bakalauro studijų valstybės nefinansuojamas vietas, kai kurioms studijų programoms taikė minimalų konkursinį balą – 4,3. „Tai nereiškia, kad VGTU mažina studijų kokybę. Toks sprendimas priimtas, atsižvelgus į vieną iš VGTU strateginių tikslų – didinti studijų prieinamumą bei kokybę. Kad būtų užtikrinta studijų kokybė bei stiprus studentų parengimas universitete sukurta studijų stiprinimo sistema ir matematikos, fizikos, chemijos pagrindai pirmus du semestrus mokomi papildomai“, – atkreipia dėmesį prorektorius.
 
Sutartys su pakviestaisiais studijuoti VGTU bus pasirašomos nuo liepos 29 d. iki liepos 31 d. 17 valandos. VGTU suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Daugiau informacijos čia