Kokius dokumentus reikia turėti, ateinant sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla?

Sudarydamas studijų sutartį aukštojoje mokykloje, stojantysis turi turėti aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Ar reikia turėti kokias nors dokumentų kopijas, patvirtintas notaro, sudarant studijų sutartį su aukštąja mokykla?

Aukštojoje mokykloje būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu (rekomenduojame teirautis pačioje aukštojoje mokykloje).

Aš pats esu išvykęs į užsienį, ar gali mano įgaliotas asmuo sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla? Ar reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas?

Taip, sutartį su aukštąja mokykla gali sudaryti tik notariškai įgaliotas asmuo. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurios aukštosios mokyklos  (Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija) suteikia galimybę sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.

 

Pagrindinio priėmimo

pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-07-26 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2019-07-29 – 2019-07-31 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2019-08-01 12 val.

Pagrindinio priėmimo

antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

2019-08-01 12 val.

2019-08-03 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-08-06 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2019-08-07 – 2019-08-08 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2019-08-09 12 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2019-08-12 – 2019-08-15

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2019-08-20 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2019-08-21 – 2019-08-22 17 val.