KTU Studijų departamentas informuoja, kad po pirmųjų dviejų priėmimo į magistrantūrą etapų liko 37 valstybės finansuojamos vietos technologijos mokslų srityje, socialinių mokslų srityje – 21, o fizinių mokslų – 20 vietų.

Visų likusių laisvų vietų į magistrantūros valstybės finansuojamas studijų vietas sąrašas pagal studijų krypčių grupes ir studijų programas skelbiamas čia.

Trečio stojimo etapo prašymų teikimas internetu vyksta KTU magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (MPIS). Prašymus galima teikti iki rugpjūčio 23 d. 12 val. Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas vyks rugpjūčio 28–29 dienomis.

Priėmimas į magistrantūros studijas KTU vykdomas ne tik į valstybės finansuojamas, bet ir į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Detalesnę informaciją apie KTU siūlomas magistrantūros studijas ir jų turinį galima rasti čia. Aktuali informacija apie priėmimo prašymų pildymą, reikalingus dokumentus ir reikalavimus pateikiama čia.