Iš visų pasirašiusiųjų studijų sutartis 10 574 yra šių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai (2018 – 11 035), iš jų universitetuose – 7 035 (2018 –  7 288), kolegijose – 3 539 (2018 –  3 747). Sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų universitetuose sudarė 4 987 šių metų abiturientai (2018 – 5 001), kolegijose – 2 064 (2018 – 1 476). Sutartis sudarė 1 332 abiturientai, gavę 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 345).

Universitetinių studijų sektoriuje valstybės finansuojamose vietose ir su studijų stipendijomis pasirašytos 6 567 sutartys (2018 m. – 6 655). Daugiausia tokių sutarčių sudaryta Vilniaus universitete (2 639), Kauno technologijos universitete (1 128) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 030). Daugiausia studentų surinko tokios studijų programos, kaip Programų sistemos Kauno technologijos universitete (282), Teisė (162) ir Politikos mokslai (130) Vilniaus universitete ir Programų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitete (126).

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudaryta 2 917 sutarčių (2018 m. – 3 107). Daugiausia jų Vilniaus universitete (819), Vytauto Didžiojo universitete (443), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (427) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (427).

Norintys studijuoti kolegijose sudarė 3 919 sutarčių valstybės finansuojamose vietose ir su studijų stipendijomis (2018 m. – 4 259). Daugiausia jų sudaryta Vilniaus kolegijoje (1 360) ir Kauno kolegijoje (1 020). Daugiausia gavusių valstybės finansavimą kolegijose studijuos Tarptautinį verslą (144), Bendrosios praktikos slaugą (109), Programų sistemas (106) ir Reklamos vadybą (82) Vilniaus kolegijoje. Bendrosios praktikos slaugą nemažai asmenų studijuos ir Kauno kolegijoje, čia sutartis sudarė 77 moksleiviai.

Kolegijose studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų studijų vietų sudarė 2 956 stojantieji (2018 m. – 3 726). Gausiausia jų Socialinių mokslų kolegijoje (1 087), Vilniaus kolegijoje (483) ir Kauno kolegijoje (402).

Daugiausia studentų, tiek nemokančių, tiek mokančių už studijas, sulaukė Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programa (295). Po jos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos (287), Vilniaus universiteto Teisės (240), Medicinos (167) ir Politikos mokslų (150) studijų programos. Kolegijose daugiausia studentų studijuos Estetinę kosmetologiją Socialinių mokslų kolegijoje (207), Tarptautinį verslą (195), Bendrosios praktikos slaugą (175) ir Programų sistemas (135) Vilniaus kolegijoje.

Jau šiandien, rugpjūčio 1 d., nuo 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. stojantieji gali dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape. Jame šiais metais savo prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje kviečiami teikti ir asmenys, nedalyvavę pirmajame etape.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad stojantysis, pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs ją pirmojo etapo metu, antrajame etape galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.