Abiturientai jau sudarė pirmojo etapo sutartis su pasirinkta mokykla. Iki vakar dienos buvo galima pildyti prašymus antrojo etapo metu. Įdomu tai, kad į valstybės finansuojamas vietas buvo laisvų vietų beveik visose studijų programose. Nors kasmet abiturientų ir mažėja, tačiau tai rodo tendenciją, kad tam tikrų studijų krypčių programos nors ir yra siūlomos, tačiau nėra paklausios.

Pageidaujantys dalyvauti antrajame etape galėjo pretenduoti į likusias 1273 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 11 studijų stipendijų vietų universitetinėse studijose, 1 574 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 53 studijų stipendijų vietas koleginėse studijose.

Antrajame etape pretenduoti galėjo:

  • tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu pirmojo etapo metu sudaryta valstybės nefinansuojamų studijų sutartis su aukštąja mokykla (bet negavo studijų stipendijos);
  • tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu negautas kvietimas arba nesudaryta studijų sutartis;
  • tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape sudaryta valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartis su aukštąja mokykla.

Studijų krypčių grupė

Likusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) studijų vietų skaičius

Universitetinės studijos

Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C)

73

Informatikos mokslai (B)

345

Gyvybės mokslai (D)

28

Medicina (G01), Burnos priežiūra (G03), Farmacija (G05), Reabilitacija (G06)

19

Odontologija (G02)

1

Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10)

10

Slauga ir akušerija (G08)

8

Veterinarijos mokslai (H)

7

Žemės ūkio mokslai (I)

68

Sportas (R)

11

Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F)

210

Humanitariniai mokslai (N)

118

Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis)

62

Socialinis darbas (J04)

5

Visuomenės saugumas (J08)

27

Politikos mokslai (J02)

22

Teisė (K)

19

Verslo ir viešoji vadyba (L)

19

Vaikystės pedagogika (6121MX065), Gamtamokslinis ugdymas (6121MX066)

50

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6121MX064), Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (6121MX063)

25

Mokomojo dalyko pedagogika (6121MX062)

65

Vaikystės pedagogika (6121MX054)

2

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (6121MX040), Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042), Integruotų gamtos mokslų pedagogika (6121MX045), Socialinė pedagogika (6121MX043), Dalyko pedagogika (jeigu bus įregistruota Šiaulių universiteto studijų programa)

34

Muzikos pedagogika (6121MX041)

3

Architektūra (P09), Kraštovaizdžio architektūra (P10)

5

Šokio subkultūros (6121PX040)

3

Šokis (6121PX009)

0

Vaidyba (6121PX047)

0

Teatro menas (6121PX004)

0

Muzikos studijos (6121PX005)

0

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006)

0

Kino menas (6121PX008)

4

Muzikos atlikimas (6121PX010)

11

Muzikos technologijos (6121PX030)

0

Keramika (6121PX018)

0

Grafika (6121PX015)

0

Monumentalioji dailė (6121PX021)

0

Skulptūra (6121PX023)

2

Stiklo menas ir dizainas (6121PX024)

0

Scenografija (6121PX022)

0

Taikomoji grafika (6121PX025)

1

Tapyba (6121PX028)

2

Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029)

3

Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020)

3

Dizainas (6121PX013)

5

Grafinis dizainas (6121PX016)

0

Kostiumų dizainas (6121PX019)

0

Interjero dizainas (6121PX017)

2

Fotografija ir medijos menas (6121PX014)

0

Animacija (6121PX011)

0

Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012)

0

Atlikimo menas (6121PX031)

1

Naujųjų medijų menas (6121PX034)

0

Muzikos produkcija (6121PX033)

0

Iš viso universitetinėse studijose

1 273

Koleginės studijos

Informatikos mokslai (B), Fiziniai mokslai (C), Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F)

922

Sveikatos mokslai (G) (išskyrus Burnos priežiūros (G03), Slaugos ir akušerijos (G08) ir Kosmetologijos (G10) studijų kryptis)

55

Burnos priežiūra (G03)

8

Slauga ir akušerija (G08)

70

Kosmetologija (G10)

22

Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I)

65

Socialiniai mokslai (J)

93

Verslo ir viešoji vadyba (L)

243

Humanitariniai mokslai (N)

29

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007), Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002), Vaikystės pedagogika (6531MX006), Vaikystės pedagogika (6531MX010), Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX017)

51

Šokio pedagogika (6531MX005)

9

Dailė (P01), Meno objektų restauravimas (P08)

4

Medijų menas (P07)

1

Muzika (P03)

0

Dizainas (P02)

2

Teatras (P04)

0

Iš viso koleginėse studijose

1 574

IŠ VISO

2 847

 

Studijų krypčių grupė

Likusių laisvų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietų skaičius

Universitetinės studijos

Humanitariniai mokslai (N), Socialiniai mokslai (J), Teisė (K), Verslo ir viešoji vadyba (L)

11

Iš viso universitetinėse studijose

11

Koleginės studijos

Socialiniai mokslai (J), Verslo ir viešoji vadyba (L)

49

Menai (P)

4

Iš viso koleginėse studijose

53

IŠ VISO

64

Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 6 d. iki 12 val., o sudaryti studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis galės nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 8 d. 17 val.