Šiandien Lietuvai ir Utenos regionui ypač reikalingi inžinerijos ir technologijų sričių specialistai. Atsižvelgiant į tai, vyriausybė padidino valstybės finansuojamų vietų skaičių šių sričių studijų programose.

Utenos kolegijoje pasirinkus:

ir tenkinant minimalius priėmimo reikalavimus į vf vietą yra didelės galimybės gauti ,,studijų krepšelį“.

Studentai, pasirinkę

  • Informacinių sistemų inžinerijos,
  • Automatinio valdymo sistemų  studijų programas,

bet nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, galės pasinaudoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamu finansavimu ir taip pat studijuos nemokamai.

Šių programų studijos vyks pagal projektą  „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“ modernizuotoje kolegijos bazėje: atnaujintose Automatinio valdymo ir Robotikos, Elektros energetikos, Multimedijos, Kompiuterių tinklų ir Kompiuterių architektūros ir kt. laboratorijose. Šiuolaikiška įranga leis susipažinti su įvairiomis automatinėmis sistemomis, diegti ir valdyti sudėtingus technologinius procesus (asociatyvi nuotr.).

Taip pat primename, kad į šias bei kitas studijų programas vykdomas ir tiesioginis (į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) priėmimas Utenos kolegijoje.

Stojantieji konsultuojami Dokumentų priėmimo tarnyboje:
13 kab., Maironio g. 7, Utena
Tel.: 8 687 82 516, 8 677 95 978
El. p. priemimas@utenos-kolegija.lt