Keletas mokyklos bei keliasdešimt iš pasienio rinktinių atvykusių pareigūnų žygiavo Rikiuotės aikštėje. Vėl ir vėl. Reikliam rikiuotės vadui Tarasui komanduojant, repetavo paradą – rengėsi šeštadienio šventei Naujojoje Akmenėje. Plaikstėsi vėliavos, žybčiojo kardai.

Vėliau rinkomės Amfiteatrinėje salėje. Įnešama mokyklos vėliava. Atsistojame pagerbdami svečią – tarnybos vado pavaduotoją Vidą Mačaitį.

Tautiška giesmė ir originalus muziejininkės Gerdos pranešimas apie Pasieniečių dienos ištakas ir jos šventimą tarpukario Lietuvoje. Skaidrėse – šventę iliustruojantys unikalūs to meto kadrai.

Tylos minutė už tuos, kurie žuvo nuo okupantų pasienyje ir pokario miškuose. Paskui – apdovanojimai. Tarnybos ir mokyklos pasižymėjimo ženklai, asmeninės dovanos, papildomos atostogos ir padėkos tiems, kurie to nusipelnė.

Darbo diena pralekia akimirksniu. Jai pasibaigus – kolektyvo ryšius stiprinantis piknikas. Vaizdingoje vietovėje netoli Medininkų. Saulė pro debesis ir nurimti neketinantis vėjas, taršantis plaukus, nuraunantis kepures ir skraidinantis plastikines lėkštes. Muzika, pakili nuotaika, linksmi veidai, laisvi pokalbiai, viliojantis kepsnių kvapas nuo lauko židinio pusės, šokiai... Su tarpukario pasieniečiais mus sieja ne tik darbas ir pareiga Tėvynei. Profesinės šventės minėjimas po atviru dangum – taip pat.