Atnaujindama pirminio profesinio mokymo programą, mokykla įtraukė daugelį mokomųjų dalykų, siekdama prisidėti prie bendros politikos rengiant ne tik nacionalinės šalies pareigūnus, bet kompetentingus pareigūnus, galinčius dirbti prie bet kurios Europos Sąjungos išorinės sienos. Šalys narės, įgyvendindamos šią politiką, dalyvauja ne tik atnaujinant bendrąją pasieniečio mokymo programą, bet ir vertinant bendrosios pasieniečio mokymo programos universalumą (CCC IAP).

Šiuo testu siekta įvertinti kursantų žinias ir nustatyti sritis, kurias būtų galima patobulinti rengiant kitas pirminio profesinio mokymo laidas. Testas visoms dalyvaujančioms šalims narėms yra vienodas: 84 klausimai, iš kurių 11 – anglų kalba, 73 – pateikiami nacionaline kalba. Kiekvienas klausimas, išskyrus klausimus anglų kalba, turi vieną galimą teisingą variantą iš keturių pateikiamų. Testas buvo suskirstytas į dvi dalis, kiekvienai jų skirta po 120 min., tarp dalių organizuojama pertrauka.

 

Ta proga į Pasieniečių mokyklą buvo atvykę projekto vadovė Ivona Frankovska (Iwona Frankovska, FRONTEX), Rikardo Proverbio (Riccardo Proverbio, Italija) ir Andrada Adam (Rumunija). Svečius priėmė ir su jais bendravo mokyklos viršininko pavaduotojas Ričardas Nariūnas.

Visi testą laikę kursantai sėkmingai jį išsprendė. Kai visos dalyvaujančios šalys įvykdys šio projekto dalį, gausime bendrą kursantų žinių įvertinimą tarp daugelio ES šalių.