Teorinis egzaminas buvo laikomas raštu, sprendžiant testą. Atsakyti į 100 klausimų kursantams buvo skirtos keturios valandas, tačiau jiems užteko dvigubai mažiau laiko. Visi klausimai turėjo tik po vieną teisingą atsakymą.

Kursantų įgytas teorines žinias tikrino kompetentingų Valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistų komisija, vadovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo.

Visi septyniasdešimt 34-osios laidos kursantų testą sėkmingai išlaikė. Keturių iš jų žinios buvo įvertintos devyniais balais, 32-ų – aštuoniais, 28-ių – septyniais ir šešių – šešiais.

Egzamino praktinę dalį kursantai laikys po dviejų dienų, šį trečiadienį.