Užduotis kursantai gaudavo prie mokomosios valstybės sienos bei mokomojo pasienio kontrolės punkto. Kontrolinėje pasienio juostoje jie aptikdavo pėdsakus, turėdavo juos apžiūrėti, ištirti, įvertinti, išsaugoti, rasti juos palikusius asmenis, juos sustabdyti, tikrinti dokumentus, jei priešinasi – sulaikyti. Buvo stabdomi automobiliai, atliekama jų bei jais važiavusių asmenų apžiūra, dokumentų tikrinimas.

 

Vertinimo komisijoje – ne tik mokyklos specialistai, bet ir patyrę pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai, pasienio užkardų vadai. Jie stebėjo kursantų veiksmus, juos komentavo ir vertino.

 

Praktinę egzamino dalį įveikti pasirodė kur kas sunkiau nei teorinę. Tiesa, visi 70 kursantų ir šį etapą įveikė, nors ir skirtingai. Vieninteliam būsimajam pasieniečiui buvo skirtas aukščiausias įvertinimas – 10 balų. Septyniolika kursantų surinko po 9, penkiolika – po 8, aštuoniolika – po 7, dešimt – po 6, penki – po 5 ir keturi – po 4 balus.

 

Kaip rašėme anksčiau, prieš porą dienų, pirmadienį, buvo laikoma teorinė egzamino dalis – sprendžiamas testas.

 

Visi 34-osios laidos kursantų testą sėkmingai išlaikė. Keturių iš jų žinios buvo įvertintos devyniais balais, 32-ų – aštuoniais, 28-ių – septyniais ir šešių – šešiais.

 

Kursantų įgytas teorines žinias tikrino kompetentingų Valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistų komisija, vadovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo.

 

Šį penktadienį į posėdį susirinks kursantų skirstymo komisija.

 

O dar po savaitės, liepos 19-ąją, būsimiesiems pasieniečiams bus įteikti profesinio mokymo diplomai, ir jie išvyks į savo paskyrimo vietas.