Rugsėjo 30 d. Pasieniečių mokykloje prasidės Pasieniečio įvadinio mokymo kursai. Turinčius aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir nepriekaištingos reputacijos asmenis kviečiame rinktis šiuos kursus ir per 15 savaičių tapti pasieniečiais.

 

Norintys mokytis tokiuose kursuose ir gauti į juos siuntimus turi iki rugsėjo 1 d. el. paštu stok@vsat.vrm.lt pateikti tokus dokumentus:

 

1. Prašymą dėl siuntimo į įvadinio mokymo kursus išdavimo ir sutikimą (pasirašytą, skenuotą ar fotografuotą) būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) (1 priedas).

2. Užpildytą anketą „MS Word“ formatu (gyvenimo aprašymą) (2 priedas).

3. Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą (skenuotą ar fotografuotą).

4. Aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo priedus (skenuotą ar fotografuotą);

5. Turimo ne žemesnio kaip pilno A1 anglų kalbos lygio, nustatyto Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams keliamuose reikalavimuose, patvirtintuose tarnybos vado 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 4-94 „Dėl specialiųjų reikalavimų Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams patvirtinimo“, patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus). Dokumentai privalo būti išduoti akredituotų juridinių asmenų, turinčių teisę organizuoti tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir (ar) tarptautinius užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testus.

6. Vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti B kategorijos transporto priemones (jei turi) (skenuotą ar fotografuotą).

 

Pretenduojantys į vidaus tarnybą asmenys prieš gaudami siuntimą į įvadinio mokymo kursus, privalės pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisijoje ir išlaikyti bendrojo fizinio pasirengimo įskaitą.

 

Susipažinti su bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarka galite čia.

 

Turite klausimų?

Informaciją dėl dokumentų pateikimo jums pateiks:

Miglė Novoslavskaitė, tel. (8 5) 271 7338, migle.novoslavskaite@vsat.vrm.lt.

Vytautas Suodžius, (8 4) 639 7841, vytautas.suodzius@vsat.vrm.lt.

Dėl mokymo programos turinio, mokymosi organizavimo Pasieniečių mokykloje galite kreiptis į Anną Volčok, (8 5) 219 8235, anna.volcok@vsat.vrm.lt.

 

Į kursus priimti asmenys aprūpinami uniforma ir nemokamai apgyvendinami bendrabutyje. Išklausę teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis ir sėkmingai išlaikę egzaminus bei įskaitas, kursų dalyviai gaus įvadinio mokymo kursų baigimo pažymėjimus ir bus įdarbinami šiuose VSAT padaliniuose: Tverečiaus (Ignalinos PR), Lavoriškių, Kenos, Padvarionių (Vilniaus PR) ir Gintaro Žagunio (Varėnos PR) pasienio užkardose bei Užsieniečių registracijos centre Pabradėje, Švenčionių r. (informacijos apie padalinius rasite čia).

Edvardas (nuotraukoje) tokius kursus baigė šį pavasarį. Dabar, kaip ir jo mama, pasienyje dirba kinologu.