Kaip pasakojo Jolita, ji gimė ir augo gražiame Pasvalio rajone, esančiame Norgėlų kaime. Baigus mokyklą išvyko į Vilnių studijuoti lietuvių kalbos, kur ir pasiliko kurti savo ateities. Neužilgo tapo mama ir gimus antram vaikeliui, pajuto begalinį norą tobulėti ir mokytis svajonių specialybės – anglų kalbos, tačiau įgyvendinti šį norą, turint tik bazines žinias, gautas mokykloje, nepakako. Buvo bandymų mokytis savarankiškai, tačiau labai trūko profesionalios pagalbos iš šalies.

„Jaučiu progresą – kas labai džiugina“

„Mokytis nėra lengva, bet labai stengiuosi visada viską atlikti, kas yra užduodama namuose. Stengiuosi maksimaliai pasiruošti kiekvienai pamokai. Pastebiu, kad kaskart atlikti užduotis darosi šiek tiek lengviau, jaučiu progresą ir tai džiugina, bet aišku, tobulėjimui ribų nėra“, – apie tai, kaip sekasi mokytis „4mm. Pasistiebk“ projekte pasakojo J. Antanevičienė.

„Labai džiaugiuosi projekto anglų kalbos mokytoja, kuri be galo nuoširdžiai su mumis dirba, naudoja įvairią mokymosi metodiką, atsižvelgia į kiekvieno mokinio lygį ir stengiasi padėti kiekvienam individualiai, siekiant geriausių rezultatų“, – savo įspūdžiais dalijosi Jolita.

Projekto nauda ­ – tai ne tik tobulėjimas ir žinios, bet ir pasitikėjimas savimi

„4mm.Pasistiebk“ projekto dalyvė Jolita pasakojo, jog puikus anglų kalbos mokėjimas jai suteiktų daugiau galimybių bendraujant ir realizuojant save. Jos nuomone, šiais laikais mokėti anglų kalbą yra būtinybė, nes jos prireikia visur, tiek kasdieniniame darbe, tiek keliaujant. Taip pat netolimoje ateityje bus savaime suprantama, vartoti anglų, lygiaverčiai su savo gimtąja kalba. O pats mokymosi procesas ir ruošimasis egzaminui, jai padeda praplėsti ir savo asmeninių gebėjimų ribas.

Kiekviena kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio

“Būsimiems projekto dalyviams norėčiau palinkėti pasiryžti ir žengti tą pirmą žingsnį link tobulesnio savęs. Labai rekomenduoju šį projektą visiems, kuriems trūksta žinių viename ar keliuose dalykuose, nes šis projektas – puiki galimybė, siekiant savo asmeninių tikslų ateityje”, – tokį linkėjimą, būsimiems projekto „4mm.Pasistiebk“ dalyviams perdavė Jolita Antanevičienė.

„4mm.Pasistiebk“ yra antrą šansą suteikiantis projektas, skirtas žmonėms, norintiems papildomai pasimokyti ir perlaikyti valstybinius egzaminus, pagerinant savo rezultatus. Padedant mokytojams-ekspertams, visus mokslo metus projekto dalyviai nemokamai turi galimybę lankyti matematikos, istorijos, lietuvių ar anglų kalbų užsiėmimus ir pagerinti brandos egzaminų rezultatus. O pagerinęs savo valstybinių egzaminų rezultatus turėsi daugiau galimybių rinktis norimas studijas.