Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kovo 17 d. nurodė, kad savivaldybės ir kiti mokyklų steigėjai bei mokyklų vadovai iš anksto rengtųsi visuotiniam nuotoliniam mokymui, jei karantinas tęstųsi ir pasibaigus mokinių atostogoms.

Pasibaigus 2 savaičių trukmės moksleivių atostogoms, scenarijų gali būti įvairių, bet jau dabar tikėtina, kad kovo pabaigoje nesugrįš viskas į savo vėžes.

Dauguma aukštųjų mokyklų studijų nenutraukė ir pradėjo mokymą nuotoliniu būdu naudojant virtualią mokymosi aplinką „Moodle“. O ar pavyks mokykloms nuotolinį mokymą pritaikyti mokymosi procesui, kad abiturientai pasirengtų jau nebe už kalnų esantiems brandos egzaminams?

Nuotolinis mokymas jau vyksta

Iš tiesų, nuotolinis mokymas mokyklose – nėra kokia naujovė. Jau beveik 19 metų tokį metodą taiko Vilniaus Ozo gimnazija, kurioje mokosi 1–12 klasių moksleiviai. Tai vienintelė mokykla Lietuvoje, kuri siūlo tiesioginį nuotolinį mokymą. Šį nuotolinio mokymo eksperimentą Vilniaus Ozo gimnazija pradėjo 2001 metais.

Pamokų tvarkaraštis savo struktūra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Kiekvienam mokomajam dalykui yra paruošta tiek pamokų, kiek reikalauja visas atitinkamos klasės ugdymo planas. Pvz., per savaitę būna dvi istorijos, keturios matematikos ir t.t. pamokos.

Kiekvieną pamoką mokiniai konsultuojami, vertinami, atlieka užduotis, gauna namų darbus ir pan., skirtumas tik tas, kad nuotolinio mokymo mokiniai gali atlikti užduotis bet kuriuo paros metu ir bet kurią savaitės dieną. Maždaug kartą per mėnesį mokytojo nustatytą dieną vyksta kiekvieno dalyko vertinamasis tekstas.

Pamokos interaktyvios, mokinių darbai vertinami ir recenzuojami komunikuojant elektroniniu paštu ir skaipu. E-pamokose daug vaizdo ir garso medžiagos, savikontrolės ir kontrolinių darbų testų, papildomų interneto adresų.

Mokymui naudojama virtualioji mokomoji aplinka „Moodle“. Į ją įkelta 12 750 pamokų, apie 2 tūkst. kontrolinių testų, apie 9 tūkst. vaizdo paskaitų, kitų e-mokymo priemonių. Čia yra visos kiekvieno mokytojo pamokos. Taip pat ir mokytojų vaizdo komentarai, visa su pamoka susijusi medžiaga.

Mokytojai sukuria segtuvus, į kuriuos mokiniai siunčia savo namų darbus, atliekami kontroliniai darbai ir testai, yra priemonės įvertinti darbus, mokytojai mato, kokias mokinys atliko užduotis, kiek laiko užtruko. Jei kyla abejonių, ar vaikas pats atliko užduotį, jis privalo atsiskaityti mokytojui akivaizdžiai.

Brandos egzaminus mokiniai laiko pagal egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką. Tačiau patys egzaminai nevykdomi nuotoliniu būtu. Egzaminus būtina laikyti atvykus į gimnaziją. Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Užtektų ir telefono

Jau pasigirdo nuogąstavimų, kad dėl koronaviruso priverstiniu galintis tapti nuotolinis mokymas strigs dėl tam tinkamų priemonių stygiaus. Tačiau šioje srityje patirties turintys specialistai ramina: tikrai nereikia gąsdintis – tereikia kompiuterio, galima naudoti ir mobilųjį telefoną.

Šiais laikais yra visos galimybės mokiniui bendrauti su mokytoju nuotoliniu būdu, jie gali nusifilmuoti pamoką ir ją įkelti į virtualiąją erdvę, gali skirti užduotis ir per elektroninį dienyną.

Dėl koronaviruso uždarius mokyklas, atverti visi elektroniniai šaltiniai: „EDUKA klasė“, leidyklos leidžia naudotis savo skaitmeniniais vadovėliais, prieinamos elektroninės pratybos, atviros visos virtualiosios bibliotekos. Mokiniai gali gauti visavertį mokymą.

Netrukus pateiksime daugiau elektroninių šaltinių nuorodų, kur būtų galima gauti įdomią, naudingą ir reikalingą informaciją.

VDU teiks pagalbą ir abiturientams 

Įvertinęs iššūkius, kurie laukia mokymo įstaigų, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) siūlo pagalbą mokykloms, rengiantis ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu. Pagalba mokykloms bus teikiama nemokamai. Universiteto mokslininkai ne tik konsultuos dėl nuotolinio mokymosi organizavimo, bet ir, esant poreikiui, sukurs reikalingus infrastruktūrinius išteklius.

Nuo balandžio mėnesio VDU pasiūlys kursus ir abiturientams – jie nuotoliniu būdu bus kviečiami ruoštis valstybiniams brandos egzaminams.

VDU karantino metu studijų proceso nenutraukė – jį tęsia nuotoliniu būdu. Sukaupta patirtimi, vykdant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, universiteto bendruomenės nariai yra pasiruošę pasidalinti su Lietuvos mokyklomis.