Kiek užsitęs karantinas? Niekas tiksliai nesiima prognozuoti. Aišku tik tiek, kad į mokyklą po atostogų eiti dar nereikės, o mokytis teks nuotoliniu būdu.

Švietimo ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra informuoja, kad mokyklos per šį 2 savaičių atostogų laikotarpį turi pasirengti mokymosi procesą organizuoti nuotoliniu būdu.

Jau yra pateikti mokykloms siūlymai ir rekomendacijos, kaip vykdyti nuotolinį mokymą. Pasak ministerijos, rekomendacijose siūlomos nuotolinio mokymo priemonės, elektroninių šaltinių, kuriais gali naudotis mokiniai ir mokytojai, sąvadą. Taip pat parengta ir nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija.

Mokyklų vadovai ir mokyklų steigėjos savivaldybės įpareigojamos užtikrinti, kad nuo kovo 30-osios būtų pasiruošta mokymą vykdyti nuotoliniu būdu. Tai galioja ir aukštojo mokslo studijoms.

Taip pat mokyklos iki kovo 20-osios turi įsivertinti galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, parengti priemonių planą ir susitarti dėl tokio mokymo tvarkos. Mokykloje bus paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius.

Planuoja aprūpinti kompiuteriais

„Jeigu atsiras mokinių, kurie neturi galimybių iš namų dirbti nuotoliniu būdu, siūloma švietimo įstaigai laikinai suteikti įstaigos kompiuterį, planšetę ar telefoną. Taip pat su savivaldybės ar kito steigėjo pagalba galima išsinuomoti ar nupirkti reikiamą įrangą, pasirūpinti internetiniu ryšiu“, – nurodo ministerija.

Pabrėžiama, kad mokymo medžiaga gali būti ir popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz., „Google“ dokumentai ir pan.).

Siūlo naudoti „Skype“, „Messenger“

Vaizdo filmukai gali būti skelbiami švietimo įstaigos interneto svetainėje ar tam tikroje įstaigos pasirinktoje elektroninėje platformoje. Atliktų užduočių nuotraukas  reikės įkelti į nurodytą el. paštą ar kitą programą, kad mokytojas matytų rezultatus. Tam tikras temas sutartu laiku visos grupėms mokiniams galima organizuoti per „Skype“, „Messenger“, „Viber“ programas, „Google“ ir kt.

Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.

Mokymuisi nuotoliniu būdu, anot ŠMSM, taip pat gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai.

„Švietimo įstaigos gali pasinaudoti mokymo nuotoliniu būdu patirtimi, sukaupta per gripo epidemijas ar kitais panašiais atvejais. Ministerija, pagelbėdama mokykloms, pasitelkė nuotolinį mokymą vykdančias institucijas, galinčias teikti prieigą ir metodinę pagalbą dirbant su įvairiomis skaitmeninėmis ugdymo platformomis ar kitais skaitmeniniais ištekliais“, – sakoma pranešime.

Ministerija taip pat kreipiasi į verslą, prašydama tiekėjus teikti savo pasiūlymus dėl nuotolinio mokymo priemonių.

Sukurta skaitmeninio mokymo bazė

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, taip pat kviečiamos mokyklos teikti ir savo pasiūlymus.

Kaip keičiasi abitūros egzaminų bei įskaitų laikymo laikas?

Atsižvelgiant su koronovirusu susijusias aplinkybes, kai kurių patikrinimų datos iš balandžio pradžios ar vidurio į nukeltos į balandžio pabaigą arba birželį:

  • Laikas, iki kada mokykla surengia lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą abiturientams, pailgėja iki gegužės 4 d. Iki šiol buvo numatyta jas surengti iki balandžio 20 d.
  • Brandos darbas, taip pat mokykliniai technologijų, menų brandos egzaminai galės būti surengti iki balandžio 28 d. – beveik mėnesiu vėliau nei buvo numatyta anksčiau.
  • Užsienio kalbų – anglų, prancūzų, rusų, vokiečių – egzaminų kalbėjimo dalys abiturientams mokyklose bus rengiamos nebe balandžio viduryje, o nuo birželio 22 d. iki birželio 30 d.

Kaip keičiasi dešimtokų pasiekimų patikrinimų datos?

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje numatytas vienintelis pakeitimas: gimtosios baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbos įskaitos galės būti organizuojamos ne iki balandžio 24 d., o iki gegužės 15 d.

Pateikiame keletą nuotolinio mokymo sprendimų: