Pasiteiravus, kaip bus organizuojamas mokymasis moksleiviams, Nacionalinės švietimo agentūros laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos pareigas Asta Ranonytė, sakė, jog šiuo metu intensyviai ruošiamasi nuotoliniam mokymui(si) visais lygmenimis. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė bendras rekomendacijas, skirtas ugdymo įstaigoms, jų steigėjams. Mokyklos ir savivaldybės, įvertindamos galimybes ir įsivardydamos iššūkius, planuoja, ugdymo proceso atnaujinimą.

„Pagal atliktą mokyklų atstovų apklausą matome, kad didesnė mokyklų dalis turi ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu atskiriems mokiniams ar jų grupėms patirties, mokytojai naudoja IKT priemones ir kartu su mokyklos komanda yra pasiruošę vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu“, – sakė A.Ranonytė.

Žinoma, mokytojai turi įvertinti, kad skirtingo amžiaus mokiniams, mokantis skirtingų dalykų nuotoliniu būdu, reikalingos gana įvairios mokymo formos ir priemonės.

„Esant tokiam trumpam pasiruošimo laikui, rekomenduojame laikytis principo „mažiau yra daugiau“. Mokyklų administracijos atstovams ir mokytojams siūlome savo laiką ir energiją skirti ne tik mokytis dirbti su inovatyviomis nuotolinio mokymo(si) platformomis, bet ir sudaryti sąlygas mokiniams pasiekti ugdymosi tikslus. Ypač svarbu, kad mokykla laiku ir tiksliai informuotų mokinių tėvus apie nuotolinio mokymo(si) būdus, pagrindinius principus, nuolat su jais palaikytų ryšį“, – apie susidariusią padėtį pakomentavo A.Ranonytė.

Ką daryti abiturientams?

Bene labiausiai ši situacija nepalanki abiturientams, kurių laukia brandos egzaminai. Dalis egzaminų jau nukelti vėlesniam laikui. Daugeliui kyla klausimai: kaip bus organizuojamos konsultacijos, pasiruošimas brandos egzaminams?

„Nacionalinė švietimo agentūra ir kitos švietimo srityje dirbančios privačios kompanijos didelį dėmesį skiria tam, kad būtų sukaupta reikalinga mokymosi, kartojimo, apibendrinimo, konsultavimo medžiaga, kuria galėtų naudotis abiturientai ir jų mokytojai. Kaip ir iki šiol, visos ankstesnių metų brandos egzaminų užduotys ir jų vertinimo instrukcijos yra skelbiamos viešai. Planuojame rengti vaizdo transliacijas, skirtas ne tik konkrečios klasės ir dalyko turinio mokymui, bet ir kviesti psichologus, kurių patarimai būtų naudingi visiems mokiniams, o abiturientams – ypač“, – gelbėjimosi ratą abiturientams meta Nacionalinės švietimo agentūros atstovė.

Daugiau egzaminų kol kas neplanuoja nukelti

Kaip teigė Nacionalinės švietimo agentūros A.Ranonytė, kol kas nėra svarstomi papildomi 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščio pakeitimai, tačiau situacija nuolat stebima ir atsižvelgiant į ją bus priimti adekvatūs sprendimai.

Net ir neturėjus pakankamai kokybiško laiko pasirengti brandos egzaminams, abiturientai vis tiek privalės laikyti egzaminus numatytu metu. Daugelis nerimauja, kada gali nukentėti jų vertinimai ir „pakišti koją“ stojimui į aukštąsias mokyklas.

Tačiau Nacionalinės švietimo agentūros atstovai ramina: „Rekomenduojame abiturientams orientuotis į geriausią rezultatą, maksimaliai stengiantis jį pasiekti. Neabejojame, kad geriausios mokymo (si) praktikos bus perkeltos ir į nuotolinį mokymo(si) būdą.“

A.Ranonytė taip pat patikino, kad šiuo metu nėra planuojama keisti ir stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimų.

„Linkime mokiniams pasitikėti savimi ir mokytojais, būti supratingiems, motyvuotiems ir koncentruotis į išsikeltus tikslus“, – optimistine gaida baigia A.Ranonytė.