Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų amžiaus, atitinkantys sveikatos, fizinio parengtumo, nepriekaištingos reputacijos ir lojalumo valstybei reikalavimus bei įgiję vidurinį išsilavinimą.

Kodėl verta tapti VSAT pareigūnu?

Prestižas. Galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo.

Karjeros galimybės. VSAT kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.

Mokymosi galimybės. Mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvoje bei Europos Sąjungos valstybėse.

Darbo užmokestis. VSAT pareigūnų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedas už laipsnį, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Atostogos. Pareigūnams kasmetinės atostogos nustatomos atsižvelgiant į jų vidaus tarnybos stažą: 22 darbo dienos (d. d.) – ištarnavusiems iki 5 metų, 25 d. d. – ištarnavusiems 5–10 m., 29 d. d. – ištarnavusiems 10–15 m., 33 d. d. – ištarnavusiems 15–20 m., 37 d. d. – ištarnavusiems 20 m. ir daugiau.

Socialinės garantijos. 1. VSAT pareigūnai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 25 ir daugiau metų pareigūnams.

2. Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų, savivaldybių sveikatos fondų lėšų.

3. Specialias tarnybines užduotis vykdantiems ar atliekantiems tarnybą lauko sąlygomis pareigūnams mokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.

4. Aprūpinimas tarnybine uniforma – pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami pareigūnų tarnybine uniforma.

5. Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.

Tarptautinės misijos. Galimybė dalyvauti misijose Europos Sąjungos valstybėse, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose su užsienio šalių partneriais operacijose.

Susidomėjai galimybe tapti pasienio apsaugos tarnybos pareigūnu? Tuomet renkis stoti į Pasieniečių mokyklą (mokymosi trukmė – 1 metai).

Kaip gauti siuntimą dalyvauti atrankoje? Kokius dokumentus iš anksto reikia pateikti? Apie tai skaityk aukščiau – rašinyje „Apsisprendei stoti į Pasieniečių mokyklą? Štai ką prieš tai turėsi nuveikti“.