Svarbu puoselėti studijoms palankią aplinką

J. Astrauskienės manymu, šių laikų studentai mažai kuo skiriasi nuo ankstesnių kartų. Tačiau pati anglų filologijos bakalauro ir anglų kalbotyros magistrantūros studijas VU Kauno fakultete baigusi jaunoji mokslininkė sako, kad jos studijų metu tekdavo įdėti daugiau pastangų.

„Kai pradėjau studijuoti, įvairius rašto darbus dar tekdavo rašyti ranka, nuolat vartyti popierinius žodynus, o mokslinę literatūrą konspektuoti bibliotekoje“, – prisimena J. Astrauskienė.

Nors technologinė pažanga ir palengvino mokymosi sąlygas, kai įvairios literatūros galima ieškoti ir iš namų, labai svarbu atkreipti dėmesį į pačią mokymosi aplinką. Pašnekovės manymu, dėstytojas turėtų būti savo srities specialistas, aktyviai dalyvauti mokslinėje veikloje, nuolat domėtis savo srities naujovėmis, jausti pedagoginį pašaukimą: „Visa tai padeda sukurti pagarbų ryšį tarp dėstytojo ir studento ir puoselėti studijoms palankią aplinką.“

Įkvėpimo semiasi iš kolegų ir studentų

Dėstytoja prisimena dar magistrantūroje buvusi pastebėta kolegių iš tuometinės Germanų filologijos katedros ir paskatinta imtis akademinės veiklos: „Padrąsinta buvusių dėstytojų, atradau savo pašaukimą VU Kaune, už tai joms esu labai dėkinga.“

J. Astrauskienė sako pastebinti visus studentus, pamenanti net jų vardus, tačiau labiausiai mėgstanti dirbti su aktyviais, išradingais ir nebijančiais diskutuoti. Ji žavisi ne tik savo kolegų moksliniais pasiekimais, bet vertina ir jų audiovizualinio vertimo praktinę veiklą bei entuziazmą. Mokslininkė neslepia, kad versti filmus yra sunkus darbas ir didelė atsakomybė, todėl ypač didžiuojasi kartu su kolegomis ir studentais atliktais darbais.

„Mane įkvepia tai, kad kolegos ir studentai nebijo imtis didesnių vertimo projektų. Smagu, kai įveikę vertimo iššūkius, kurių būna tikrai nemažai, kino teatre galime kartu mėgautis savo darbo vaisiais“, – sako mokslininkė.

Išskirtinės vertimo studijos Kaune

J. Astrauskienė atkreipia dėmesį, kad audiovizualinio vertimo studjų programa yra unikali, dėstoma tik VU Kauno fakultete.

„Tai yra vienintelė, analogų kituose Lietuvos universitetuose neturinti programa, orientuota į audiovizualinės produkcijos – filmų, vaizdo žaidimų, spektaklių ir net operų – vertimą ir audiovizualinio vertimo mokslinius tyrimus“, – pasakoja mokslininkė.

Dėstytoja pabrėžia, kad studentams suteikiamos galimybės išmokti įvairių audiovizualinio vertimo būdų: „Ugdomi kompetentingi vertimo specialistai ne tik subtitravimo, surtitravimo, užklotinio vertimo ar dubliavimo, bet ir garsinio vaizdavimo akliesiems ir silpnaregiams, subtitravimo kurtiesiems ir neprigirdintiesiems srityse.“

Šios studijų programos komitetui vadovaujanti mokslininkė džiaugiasi, kad tokios plačios apimties vertimo studijos ne tik turtina absolventų audiovizualinio vertimo žinių bagažą, bet ir atveria jiems daugiau galimybių įsidarbinti.

Įgūdžiai tobulinami įvairiuose projektuose

Būsimiems audiovizualinio vertimo specialistams J. Astrauskienė ne tik dėsto dubliavimą, užklotinį vertimą, tarpkultūrinius vertimo aspektus, bet ir kuruoja audiovizualinio vertimo studijų programos praktikantus, sėkmingai vykdo įvairius projektus.

„Verčiu filmus, subtitruoju kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, mokausi lietuvių gestų kalbos, dalyvauju projektinėse veiklose“, – pasakoja ji.

Dėstytoja džiaugiasi galėdama prasmingai panaudoti savo profesinius įgūdžius neįgaliesiems skirtuose projektuose, pavyzdžiui, „MOBILAIT: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“, kur su kolegėmis pritaiko mokslinę literatūrą žmonėms su regos negalia.

VU Kauno fakulteto audiovizualinio vertimo specialistai ne vienerius metus aktyviai bendradarbiauja su studijų programos socialiniais partneriais, kartu yra parengę ne vieną audiovizualinio vertimo projektą, į kuriuos visada įtraukiami ir studentai.

„Gera matyti mūsų atliktus vertimus ir stebėti žiūrovų reakciją į juos kino teatruose ir kino festivaliuose“, – savo kolegų ir studentų nuveiktais darbais džiaugiasi dr. Jurgita Astrauskienė.