Po vadybos studijų pasirinko akademinę veiklą

Kultūros vadybos ir projektų vadybos studijas baigusi dėstytoja šiuo metu rengia socialinių mokslų daktaro disertaciją apie kultūrinės įvairovės valdymo ir organizacijos inovatyvumo sąsajas.

„VU Kaune dėstau kelis dalykus lietuvių ir anglų kalbomis: vadybą, kultūros ir leidybos projektų vadybą, meno inovacijų ir projektų vadybą, strateginę meno rinkodarą“, – pasakoja D. Balevičienė.

Prieš kelerius metus geriausia fakulteto dėstytoja pripažinta ir Rektoriaus premija apdovanota jaunoji mokslininkė šiandien ruošiasi naujiems susitikimams VU Kauno fakulteto auditorijose su studijų programų „Ekonomika ir vadyba“, „Marketingo technologijos“ ir kitų programų studentais.

Santykių su studentais pagrindas – mentorystė

Pasakodama apie sprendimą savo ateitį susieti su akademine veikla, D. Balevičienė prisimena nuo pat mažens labiausiai domėjusis mokytojo profesija ir renginių organizavimu: „Todėl bakalauro studijoms pasirinkau kultūros vadybą, o apie galimybes tapti dėstytoja susimąsčiau jau studijuodama magistrantūroje, kai mano baigiamojo darbo vadovas docentas E. Bartkus vis užsimindavo apie studijų tęsinį trečiojoje pakopoje.“

Prieš pat doktorantūros studijas pakviesta dėstyti VU Kauno fakulteto kultūros vadybos programoje jaunoji mokslininkė prisipažįsta, kad dėstyti jai patiko, o su daugeliu studentų pavyko ir susidraugauti: „Su kai kuriais iš jų iki šiol palaikome ryšius. Džiugu, kad buvę studentai kviečia vesti mokymus jų darbovietėse ar prašo patarti jiems teikiant paraiškas ir vykdant įvairius projektus.“

Pašnekovė įsitikinusi, kad šiuolaikiniame studijų procese, kai dauguma studentų yra aktyvūs ir drąsiai reiškia savo nuomonę, dėstytojas tampa mentoriumi: „Į studijas akademinis jaunimas dabar žiūri rimtai ir atsakingai, jie yra reiklūs ir pageidauja studijų kokybės, o teorines žinias siekia pritaikyti praktiškai.“

Universitetinėse studijose įgyjamas ir socialinis kapitalas

Vadybos dalykus keliose studijų programose dėstanti D. Balevičienė sako visada siekianti, kad studentai per paskaitas ne tik įgytų tam tikrų žinių bei gebėjimų, bet ir susiburtų į komandas: „Universitetas suteikia didelį privalumą – socialinį kapitalą. Studijų metais sukaupti santykiai ir kontaktai bus naudojami visą gyvenimą.“

Vis dėlto didžiausias iššūkis dėstytojai – sudominti paskaitų metu perteikiama informacija ir į diskusiją auditorijoje įtraukti kuo daugiau studentų: „Kad jiems būtų įdomu mano paskaitose ir užsiėmimuose, bandau remtis ir konkrečiais atvejais, ir tyrimais, taip pat istorijomis ar asmenine patirtimi.“

Pasak D. Balevičienės, skatinant studentus aktyviai įsitraukti ir taikant neformalią motyvavimo sistemą, auditorijoje sukuriama sveika konkurencinė aplinka. Dėstytoja yra pastebėjusi, kad paskaitose išgirstus įdomesnius faktus studentai dažnai įsidėmi geriau nei įvairius teorijų aspektus.

Tiek akademinėje bendruomenėje, tiek apskritai gyvenime dėstytoja žavisi žmonių gebėjimu viešai pripažinti savo žinių ribas: „Studentai tikisi, kad dėstytojai turės atsakymus į visus jų klausimus ir žinos viską, bet taip tikrai nėra. Svarbiausia – nuolat siekti sužinoti daugiau ir giliau. Ir dalytis.“

Kviečia rinktis marketingo technologijų studijas

Besirengiantiems šiemet stoti į aukštąsias mokyklas abiturientams dėstytoja D. Balevičienė rekomenduoja rinktis perspektyvias studijas, iš daugybės pasiūlymų išsiskiriančias aktualumu ir atitinkančias šiuolaikinės darbo rinkos poreikius.

Naujausia VU Kauno fakulteto bakalauro studijų programa „Marketingo technologijos“* (MarTech), kurioje derinami tiek informacinių technologijų (IT), tiek rinkodaros dalykai, buvo rengiama kelerius metus. Dėl jos buvo konsultuojamasi su specialistais iš elektroninio marketingo srityje dirbančių įmonių „Digital Academy“, „Hostinger“, „Blue Solutions“, „Telesoft“, „Optimus CRM“, „Kvantas“, „DXC Technology“ (anksčiau – „CSC Baltic“), „Bankera“, „Adfingers“ ir pasinaudota VU Kauno fakulteto naryste Microsoft Dynamics Academic Alliance ir SAP University Alliance.

Drauge su socialiniais partneriais buvo pagrįstas marketingo kompetencijų turinčių informatikos specialistų šiuolaikiniame versle poreikis ir atitinkamos programos aktualumas. Marketingo technologijų studijų programoje bus rengiami kvalifikuoti IT specialistai, turintys informacijos sistemų kūrimo ir valdymo srities žinių, leisiančių jiems įgyvendinti marketingo srities sprendimus. Ypatingas tokių kvalifikuotų specialistų poreikis atsiskleidė karantino dėl koronoviruso pandemijos metu, kai daugelis įmonių buvo priverstos pergalvoti savo veiklą ir dažnu atveju perkelti ją į virtualią erdvę.