Įdomu, o kuo gyvena humanitarai? Pagaliau atėjus pavasariui, užsukau į Universiteto miestelį, kuriame ir įsikūrusi Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra.

Specifinė katedra

Istorijos katedra priklauso Humanitarinių mokslų fakultetui ir palaiko glaudžius ryšius su Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu (BRIAI). Katedros vedėjas doc. dr. Vygantas Vareikis paminėjo, kad studijų kokybės centro vertinimo ekspertai nuolat pažymi, kad šioje katedroje yra sėkmingas ryšys tarp mokslo ir studijų. BRIAI atlieka mokslinius tyrimus ir mokslinę veiklą, o katedros darbuotojai turi nemenką pedagoginį krūvį ir organizuoja studijų procesą.

Studijų programos

Istorijos katedra kuruoja šias studijų programas: istorijos bakalauro, kur nuo trečio kurso studentai gali apsispręsti, ar nori studijuoti tik istoriją, ar juos labiau domina istorijos ir archeologijos specializacija, taip pat vykdo Baltijos šalių istorijos, kraštovaizdžio archeologijos  magistrantūros studijų programas.

Istorijos bakalauras – platus pasirinkimo spektras

Katedros vedėjas šypsosi sakydamas, kad ne visi baigę studijas bus mokslininkai. Doc. dr. Vygantas Vareikis džiaugiasi, kad studentai puikiai įsilieja į mokyklas ir ten užima ne tik mokytojų pareigas, bet ir direktorių. Kiti turi galimybę dirbti muziejuose. Anot vedėjo, bakalauro programa suteikia galimybę rinktis plataus spektro darbo specifiką. O tie, kurie nori gilintis į konkrečią sritį, renkasi magistrantūros studijas.

Galimybė apsiginti ir daktaro disertaciją

Istorijos katedros vedėjas sako, kad reikia siekti ugdyti rimtus studentus. Stiprus studentas, baigęs bakalauro programą, gali tęsti mokslus magistrantūroje, o tada galvoti ir apie doktorantūrą. Nuo 2003 metų ši programa gyvuoja Istorijos katedroje. Kalbėdamas apie disertacijas apsigynusius doktorantus, vedėjas doc. dr. V. Vareikis pamini ir tuos, kurie sėkmingai darbuojasi savo srityse, vienas jų – Povilas Blaževičius – yra Žaislų muziejaus vadovas.

Baigę istorijos bakalauro studijas absolventai įgyja plataus spektro humanitarinį išsilavinimą ir kompetenciją, teikiančią galimybę dirbti turizmo, kultūros vadybos, archeologijos, archyvistikos, muziejininkystės, paveldosaugos, pedagogikos, komunikacijų srityse, taip pat daugelyje kitų sričių, kuriose yra reikalingi informacijos rinkimo, jos kritinio apdorojimo ir išdėstymo įgūdžiai, analitinis mąstymas, užsienio kalbų mokėjimas. Be to, istorijos bakalauro studijų absolventai įgyja kvalifikaciją, suteikiančią galimybę tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje (magistrantūroje) Klaipėdos universitete arba kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Baigę istorijos su archeologijos specializacija programą absolventai įgyja kvalifikaciją, suteikiančią galimybę savarankiškai vykdyti intervencinius archeologijos tyrimus.

Istorijos studentas Arnas: „Šias studijas pasirinkau, nes patinka istoriko darbas, knisimasis po įvairius dokumentus, istorinės tiesos ieškojimas. Atlikęs archeologinę praktiką, susidomėjau būtent šia veikla. Įdomiausi dėstomi dalykai man – nestandartinės subkultūrų studijų paskaitos, vedamos Roko Kraniausko, bei Romos ir Graikijos istorijos dėstytojo dr. R. Kazlausko įžvalgos. Medžiagą jis pateikia netradiciškai ir nenuobodžiai. Džiaugiuosi, kad iki šiol bendrauju su archeologinės praktikos Vokietijoje metu sutiktais bendraminčiais.“