Mados pramonės sektorius išsiskiria giliomis tradicijomis, nuolatiniu tobulėjimu ir verslo dinamika. Labai svarbi mados verslo veiklos sritis – aprangos gamyba yra novatoriškai plėtojama mados produktų vystymo procese tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje. Mados produkto vystymas – tai procesas, prasidedantis nuo produkto kolekcijų dizaino kūrimo ir besibaigiantis produkto pardavimu. Kūrybinio-techninio proceso išbaigtumas ir yra didžiausias mados verslo tikslas, integruojant jaunus, veržlius, jautrius rinkos pokyčiams ir inovatyviai mąstančius specialistus.

Aprangos mados verslo specialistai rengiami KTU Dizaino ir technologijų fakultete. Iki šiol vykdomoje pirmos pakopos studijų programoje Aprangos mados inžinerija studentai galėjo rinktis vieną iš dviejų siūlomų specializacijų: „Aprangos kūrimo technologijos“ ir „Aprangos gamybos technologijos“. Nuo 2013 metų rugsėjo studijų programoje bus galimybė rinktis ir gretutines rinkodaros studijų krypties studijas „Marketingas“

Sėkmingai karjerai mados versle, būtina ne tik gebėti sparčiai generuoti naujas idėjas, išmanyti pramoninio dizaino subtilybes, projektavimą, realų ir virtualų trimatį modeliavimą, tikslų produkto konstravimą, taikyti inovatyvias medžiagas ir jų savybes bei technologijas darniam vystymuisi, lankstaus gamybos proceso organizavimą, bet taip pat svarbios yra ir marketingo žinios. Reikia gebėti pajusti nuolat kintančios mados produktų vartotojų poreikius ir lūkesčius, nuspėti perspektyvines mados tendencijas, išmanyti kainodarą, tinklaveiklą versle, socialinę žiniasklaidą marketinge, užtikrinti funkcinių grupių glaudų bendradarbiavimą ir sutrumpinti laiką nuo produkto kūrimo pradžios iki jo pateikimo į rinką.

Gretutines studijas arba vieną iš aukščiau minėtų specializacijų, skirtų gilesnėms studijoms pagrindinėje studijų kryptyje, studijuojantieji galės rinktis su malonumu įveikę studijų pusiaukelę. Todėl stojant į Kauno technologijos universitetą, Dizaino ir technologijų fakultetą, tereikia pasirinkti teisingą kryptį, o mėgstamas kelias sunkiai nuspėjamame, nuolat kintančiame bei daugiaplaniame mados versle atsivers, pažinus ir įsisavinus pamatinių aprangos mados inžinerijos veiklų principus.

Specialybės studijų dalykai grindžiami meno ir dizaino teorijos, fundamentinėmis ar kitomis būtinomis žiniomis. Todėl studijų metu studentai įgyja ir meninių, ir techninių gebėjimų. Dalykai dėstomi ir studijuojami, taikant efektyviausius klasikinius ir inovatyvius metodus: grupinį ir komandinį darbą, semestro projektus, taikomuosius mokslinius tyrimus aprangos mados inžinerijos srityje, bendrus su įmonėmis kūrybinius projektus, pažintines ir gamybines praktikas įmonėse, įmonių veiklos modelių ir gamybos procesų imitavimą, taikant informacines technologijas, ir kt. Jie lavina studijuojančiųjų kūrybiškumą, stiprina loginį mąstymą, skatina priežastinių, tarpsritinių ryšių paieškas inovatyvių mados produktų vystymo procese.

Studijų programos APRANGOS MADOS INŽINERIJA absolventai yra sumanūs verslininkai, jie sėkmingai ir kūrybiškai dirba gamybos/techninės priežiūros įmonių/procesų vadovais, mados dizaineriais, konstruktoriais, technologais, inžinieriais, mados rinkos specialistais, pardavimo vadybininkais, ir ne tik... Antrosios ir trečiosios studijų pakopos absolventai save realizuoja dirbdami valstybės institucijų specializuotų padalinių tarnautojais, mokslinių tyrimų institucijų tyrėjais, aukštosios mokyklos dėstytojais.

 

Daugiau informacijos www.ktu.lt/dtf

Nuotraukoje: studijų programos APRANGOS MADOS INŽINERIJA  studentės Olesios Les darbai.