Naujųjų medijų kalba – gana egzotiškai skambantis studijų programos pavadinimas. Kas tos naujosios medijos?

Naujosios medijos – tai yra tinklaraščiai, socialiniai tinklapiai, vizualinis menas, programinė įranga, internetinės svetainės, vaizdo žaidimai ir visi kiti skaitmeninėje terpėje kuriami produktai. Ji apima tekstą, grafiką, garsą ir vaizdą, tačiau kalba yra pagrindinis įrankis, kuriuo formuojama, kuriama ir nukreipiama medijų informacija tikslinei auditorijai.

Išvardijote gana skirtingus dalykus – vaizdo informacija, tinklaraštis, programinė įranga. Ir visi jie dėstomi lingvistinėje programoje. Kaip jie susiję?

Kalba yra tokia, kokią mes žinome – tradicinė kalba, visai nesvarbu, ar lietuvių ar anglų kalba, ji nuolat kinta. Kalbos pokyčius lemia būtent technologijos, arba, kitais žodžiais tariant, naujosios medijos. Tai, ką jūs minite – garsas, vaizdas ir kiti dalykai – dabar jau yra kabos dalis. Pastaruoju metu mes visi, naujųjų medijų vartotojai, tapome rašytojais. Tiek daug įvairaus teksto niekada nesame rašę – rašome trumpąsias žinutes, komentarus internete, tinklaraščius ir atsiliepimus apie straipsnius.. Mūsų kasdienis gyvenimas persikelia į elektroninę erdvę. Medijų kalbos sudedamosios dalys dabar jau yra ne tik tekstas. Jeigu norime išreikšti emocijas, jau neberašome: „Man liūdna, aš verkiu“, mes naudojame grafinius ženklus, vaizdus, hiperteksto nuorodas, muziką, garsą, vaizdą ir panašius dalykus. Mokslininkai nesutaria dėl naujųjų medijų kalbos fenomeno – kai kas teigia, kad tai galbūt net visai nauja elektroninė medija, kalba, kuri nepriklauso nuo visuomenės, šalies kalbos, kultūros, kiti laikosi nuomonės, kad tai yra pakitusi – tiek lietuvių, tiek anglų, tiek bet kuri kita kalba. Ši kalba mažai tiriama ir tokio pobūdžio specialistai Lietuvoje iki šiol nebuvo rengti. Tačiau naujųjų medijų studijos yra labai populiarios visame pasaulyje ir jos labai dažnai derinamos su kitų sričių: informatikos, technologijų studijomis. Neužtenka būti vien tik kalbos specialistu, jeigu nežinai, kaip gali tą kalbą pritaikyti naujųjų medijų erdvėje. Taip pat neužtenka būti vien tik informatiku, turi valdyti ir kalbą. Šiuo metu reikalingi universalūs specialistai.

Ši studijų programa apima daugelį disciplinų. Gal galėtumėte nurodyti, kam bus skiriamas didžiausias dėmesys?

Bakalauro studijų programai yra skirtas tam tikras skaičius valandų. Naujųjų medijų studijų programa yra patraukli tuo, kad joje mes esame atlaisvinę ketvirtadalį valandų gretutinėms studijoms. Vadinasi, studentas šioje studijų programoje, kurią baigusiems suteikiamas lingvistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (pagal procentus ją sudaro apie 50 proc. lingvistikos studijų ir apie 50 proc. medijų studijų, susijusių su informacinėmis technologijomis), turi laisvę rinktis gretutines studijas. Taigi, šalia lingvistikos bakalauro studentas gali įgyti kokį tik nori kvalifikacinį laipsnį iš visų Kauno technologijos universiteto studijų programų.

Tai – labai lanksti daugiadalykinė programa?

Taip. Galėčiau išvardyti disciplinas, susijusias su informacinėmis technologijomis: hipertekstas, informacijos rengimas ir publikavimas internete, multimedijos elementai. Studentai išmoksta redaguoti, konvertuoti ir multimedijomis kurti audiovizualinę medžiagą. Be to, programoje yra labai daug rašymo modulių: akademinis rašymas, kūrybinis rašymas, akademinis rašymas, kūrybinis rašymas, techninis-profesinis rašymas ir rašymas medijoms. Studentai išmoksta ne tik rašyti įvairaus žanro ir turinio tekstus kaip kalbos specialistai, bet geba ir tą kalbą publikuoti internete.

O kodėl pasirinkote visus programos modulius dėstyti anglų kalba?

Kauno technologijos universitetas stengiasi būti atviras ne tiktai Lietuvos, bet ir kitų šalių jaunimui. Anglų kalba šią studijų programą daro lankstesnę. Be to, anglų jau nebėra egzotinė užsienio kalba. Šiandien, kai darbdaviai klausia, kokią užsienio kalbą moka studentas, jie turi omenyje ne anglų kalbą. Anglų kalba yra būtinybė. Aš, kaip užsienio kalbos specialistė, dėstytoja, galiu pasakyti, kad yra ne vienas būdas mokytis kalbos. Kalbos mokomasi ne tik per tam tikrus lygius, bet ir per dalyką. Taip išmokta kalba labai lengvai pritaikoma praktiškai, nes įgyjama ne tik naujų žinių, bet ir įvaldoma terminija. Pirmuosiuose semestruose studentai mokysis bendrųjų dalykų: pavyzdžiui, filosofijos, psichologijos, anglų kalbos, po to pereis prie informacinių technologijų, medijų studijų. Šie moduliai šiek tiek sunkesni, tačiau pamažu studentai įgis ne tik specialybės, tačiau ir užsienio kalbos žinių. Dar vienas didelis programos privalumas tas, kad studentams suteikiama galimybė nuo trečio semestro, t. y., nuo antro kurso, pradėti mokytis naujos arba antros užsienio kalbos – mes siūlome rusų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų kalbas. Baigusieji ne tik puikiai valdys anglų, tačiau dar ir antrą ar trečią kalbą. Pasirinkusieji gretutines vertimo studijas išmoks ir dar vieną papildomą kalbą., Mūsų Universitete siūloma prancūzų kalba.

Gretutinės studijos gali būti nebūtinai iš lingvistikos krypties?     

Žinoma, galima rinktis gretutines marketingo, informatikos studijas. Šiuo metu tariamės su informatikais, kad galėtume būtent šios programos studentams pasiūlyti palengvintas gretutines informatikos studijas – juk ne visiems humanitarams lengvai sekasi tikslieji mokslai (ir atvirkščiai). O jeigu studentas nenorės rinktis gretutinių studijų, jis galės iš visų esamų modulių susidaryti tokį rinkinį ir studijuoti, ką tik nori – kalbas ar technologijas, tiksliuosius ar socialinius mokslus. Laisvės ir galimybių begalės. Prisipažinsiu, man ši programa labai patinka – esu ją tikrai įsimylėjusi ir matau dideles galimybes.

Anglų kalba bus dėstomi ir rašymo moduliai? Kokius kviesite specialistus?

Kadangi pirmoji mūsų kalba yra lietuvių, tokių gebėjimų kaip gimtakalbiai mes niekada neturėsime, tad kviesime dėstytojus iš užsienio, kuriems anglų kalba yra gimtoji. Jie dėstys tiek kūrybinį rašymą, tiek akademinį rašymą, tiek ir kitus rašymo modulius. Viena iš šios programos patrauklių pusių – dirbs ne tik kalbos modulių, bet ir kitų sričių tarptautiniai dėstytojai.

Na, ir pabaigai – padrąsinkite būsimuosius specialistus. Kur jie galės pritaikyti įgytas žinias?

Rengdami šią programą mes konsultavomės su verslo ir pramonės lyderiais – jiems pateikėme trumpą aprašą su moduliais, su numatomomis programos teikiamomis žiniomis ir įgūdžiais. Penkių savo srityje lyderiaujančių įmonių atstovai pateikė savo atsiliepimus. Tai – „Alma littera“ grupės personalo vadovė, Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktorius, UAB „Biok“ laboratorijos direktorius, „Volfas Engelman“ tarptautinės įmonės personalo vadovė ir „Novaturo“ grupės vadovas. Visi jie įžvelgė puikias baigusiųjų šią programą įsidarbinimo galimybes leidybos, marketingo, viešųjų ryšių, komunikacijos, reklamos, parodų organizavimo, turizmo srityse. Baigusieji šią programą taip pat galės toliau tęsti studijas, o geri anglų ir antros užsienio kalbos gebėjimai dar labiau padidins įsidarbinimo galimybes. Galimų darboviečių sąrašas apima sritis nuo televizijos ir radijo iki savų konsultacinių verslų.