I. Pašiušienė pabrėžia, kad būtina išsamiai įsigilinti, ką siūlo aukštoji mokykla. Turbūt svarbiausia būtų pradėti nuo to, kad visi Vilniaus kolegijos studentai atvykę į Vilnių gali gauti gyvenamąją vietą kolegijos bendrabutyje. Atsižvelgiant į bendrabučio vietą, patalpų būklę, patogumą gyventi bei kambaryje gyvenančiųjų skaičių, mėnesio kaina sudaro 65 - 100 eurų. Svarbu žinoti, kad jei norisi studijuoti, bet visai nėra finansinių išteklių - lengvatinėmis sąlygomis studentai gali gauti valstybės remiamas  paskolas, kai studijų metu palūkanos už studentą apmokamos iš valstybės lėšų. „Didžioji dauguma mūsų studentų, apie 80 proc., studijuoja valstybės finansuojamose vietose, todėl jiems mokėti už studijas nereikia ir tai jau palengvina finansų planavimą“, - patikslina I. Pašiušienė. Anot jos, kitas svarbus faktorius yra stipendijos, kurios yra kelių dydžių. Šiuo metu skatinamosios stipendijos dydis sudaro 82,5 Eur/mėn. Jei studentas mokosi labai gerai ir jo vidurkis yra 9,5 ar daugiau balų, tuomet stipendija yra 165 Eur/mėn. Studentai į jas pretenduoja nuo antrojo studijų semestro. „VIKO Ekonomikos fakultete skatinamąją stipendiją gauna apie pusę visų besimokančiųjų. Tai reiškia, kad studentai, gaunantys net ir mažesniąją stipendiją - gali padengti bendrabučio vietos išlaidas, o jeigu mokslai sekasi puikiai, lieka lėšų pragyvenimui. Aktyvūs studentai už kolegijai reikšmingas veiklas gauna vienkartines stipendijas, o dalyvaujantys mokslinėje veikloje – stipendijas už mokslo ir meno pasiekimus. Tiems, kurie renkasi studijas nuotoliu arba gyvena Vilniuje ir prie jo – visi stipendijų pinigai lieka asmeninėms išlaidoms“, - vardija Ekonomikos fakulteto studijų skyriaus vedėja. 

Kitas svarbus aspektas tiems, kurie nori turėti diplomą, bet bijo, kad negaus stipendijos ir tėvai finansiškai padėti negali – papildomas darbas. „Suprantu, kad jaunimą dažnai kritikuoja dėl atsakomybės ir motyvacijos stokos, bet man tenka matyti visai kitokių pavyzdžių. Z karta puikiai derina studijas su pusės etato darbo krūviu. Fakultete vyksta susitikimai su darbdaviais, organizuojami vizitai į įmones. Kolegijos ir Ekonomikos fakulteto socialiniai partneriai sudaro sąlygas studentams derinti darbą ir studijas. 

Nuotolines studijas pasirinkę studentai dažnai jau dirba pilnu etatu, turi sukūrę šeimas ir derina studijas bei darbą. „Nuotolinis studijų būdas leidžia studijuoti neatvykstant į fakultetą ir dirbant pilnu etatu ar auginant vaikus net ir kitame Lietuvos mieste ar užsienyje. Socialiniai partneriai nuolat kreipiasi į fakultetą su praktikos ar darbo vietų studentams pasiūlymais. „Visi pažangūs studentai turi galimybę gauti Erasmus stipendiją ir išvykti mokytis ar atlikti praktiką pasirinktoje Europos sąjungos šalyje, jei fakultetas toje šalyje turi partnerius“, - pasakoja I. Pašiušienė. 

Jei svarstai apie studijas, bet dar neapsisprendei – skirk kelias minutes ir pamatyk, k1 siūlome mes, kaip mes gyvename ir kas gero vyksta VIKO Ekonomikos fakultete: https://ekf.viko.lt/naudinga-atmintine-busimam-studentui/