Priimk iššūkį – subūręs savo komandą atvyk į jau septynioliktąjį kartą organizuojamą respublikinį inžinieriaus V. A. Graičiūno jaunųjų ekonomistų vadybininkų konkursą ir įrodykite, kad esate gudriausi!

Šiuo konkursu kasmet prisimename ir pagerbiame vieną žymiausių pasaulio ir šalies vadybos mokslo pradininkų Vytautą Andrių Graičiūną (1898-1952),  bei jo reikšmingų darbų svarbą.

Konkurso vieta: KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas (Laisvės al. 55, Kaunas).

Konkurso data: 2014 m. balandžio 11 d. (penktadienis)

Registracija vyksta 9.00 val. - 9.50 val.

Konkurso užduočių sprendimas 10.00 val. - 12.00 val.

Registracijos formą rasite čia.

Registracija iki kovo 31 d.  Užpildytą registracijos formą siųsti el. pašto adresu rsv.evf@ktu.lt

 

Konkurso taisyklės:

  1. Konkurse gali dalyvauti gimnazijų ir vidurinių mokyklų 11-tų ir 12-tų klasių moksleivių komandos, sudarytos iš trijų ar mažiau narių.
  2. Visoms užduotims atlikti skiriamos 2 val. (120 min.). Pirmosios 30 min. skiriamos Ekonominio mąstymo testo atlikimui (šiam laikui praėjus testas iš konkurso dalyvių bus surinktas). Ekonominio mąstymo testą atlieka kiekvienos komandos narys individualiai (vedamas visų komandos narių bendras vidurkis).
  3. Dalyviai, spręsdami ekonominio mąstymo testą, negali tartis su savo komandos nariais. Dalyviams, nesilaikantiems bendros tvarkos, nebus leista spręsti testo.
  4. Sprendžiant antrąją bei trečiąją konkurso užduotį, kiekvienas konkurso dalyvis gaus juodraštinius užduočių variantus, tačiau galutinius užduočių atsakymus reikės pateikti švarraštyje. Kiekviena komanda gaus po vieną užduočių švarraštį. Juodraštiniai užduočių variantai pasibaigus užduočių atlikimo laikui nebus renkami ir vertinami.

Konkurso užduotys:

  1. Ekonominio mąstymo testas (80 taškų);
  2. Ekonomikos ir vadybos užduotys (160 taškų);
  3. Namų darbas: ekonominių ir vadybinių užduočių parengimas ir sprendimas (atvejų parengimas ir jų analizė). Jūsų sukurta užduotis bus pateikta kitai konkurse dalyvaujančiai grupei (40 taškų užduoties parengimas + 20 taškų užduoties sprendimas).

 

Užduoties tikslas: pateikti situacijos (atvejo) aprašymą bei du klausimus

Situacijoje turi būti aprašomas konkretus atvejis rinkoje. Gali būti aprašoma konkrečios įmonės situacija, arba situacija tam tikrose rinkose makroekonominiu požiūriu. Žemiau pateikiama keletas sričių (galima rinktis ir kitas ekonomikos sritis):

-          Įmonės X situacija (įėjimas į naujas rinkas, naujo produkto sukūrimas ir įvedimas į rinkas, konkurentų atsiradimas, žaliavų kainų pasikeitimas, pridėtinės vertės sukūrimas , įmonės finansinės situacijos analizė  ir pan.)

-          Situacija darbo rinkoje (darbo jėgos Lietuvoje kaita ir ateities prognozės, specialistų poreikis ir  pasiūla, su tuo susiję švietimo sistemos pokyčiai, specialistų emigracija ir imigracija, kt.)

-          Situacija finansų sektoriuje (faktinio ir realaus darbo užmokesčio kitimas, gyventojų  perkamosios galios kitimas, lito kaip valiutos vertės kitimas, investicijos ir jų galimybės, bankų sektorius, paskolų sektorius ir kt.)

-          Pramonės šakos situacija (situacija pasirinktoje pramonės šakoje – pridėtinės vertės kūrimas, importas, eksportas, konkurencingumo rodikliai, palyginimas su kitomis šalimis ir t.t.)

Užduotis turi būti sukurta taip, kad situacijos aprašymas pateiktų pakankamai medžiagos, kuria remiantis būtų galima logiškai sugalvoti teisingus atsakymus į pateiktus klausimus.

Užduotis konkurentų komandai rengiama bendrai komandos ir turi būti atsiųsta el. pašto adresu rsv.evf@ktu.lt iki kovo 31 d. Parengta užduotis bus įvertinta universiteto dėstytojų komandos ir burtų keliu pateikta bet kuriai kitai konkurse dalyvaujančiai moksleivių komandai. Iškilus klausimams, kreiptis į konkurso organizatorius tel. ar el. paštu