Susitikime dalyvavo ne tik projekte konsultacijas teikiantys mentoriai, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) projekto vadybininkė, bet ir projekto metu įsteigtų įmonių atstovai. Pirmojo etapo metu, įsteigtos šios įmonės: MB "Keturkojai", MB "Leksija", UAB "Mobili karta", UAB "Unikali patirtis". Daugiau informacijos apie įmonių veiklas, jų sėkmę, viešinsime ateityje šioje paskyroje.

„Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ (INOVEKS), tai Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros technologinio verslumo projektas , kurį remia Ūkio ministerija. Tai didžiulė iniciatyva, skatinanti technologinių ir inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi visoje Lietuvoje.

Projektas jungia didžiausius Lietuvos universitetus, mokslo ir technologijų parkus ir kitas mokslo ir studijų institucijas. Projekto metu bus sudarytos bendros partnerių komandos, kurios padės jaunimui generuoti pažangias idėjas ir skatins imtis verslo. Jungiant partnerius iš visos Lietuvos, bus sukurtas bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi tinklas. Planuojama, kad per dvejus metus Lietuvoje bus įkurta daugiau nei 50 inovatyvių įmonių. Tai padidins aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, paskatins inovacijų proveržį.

Projektas tęsis iki 2015 m. spalio mėn. Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo ir Europos socialinio fondo lėšomis.

www.ksu.lt