Antreprenerystė (liet. Verslumas, angl. Entrepreneurship) yra viena iš vadybos koncepcijų, suteikianti žinias, kaip pastebėti ir plėtoti gyvybingas verslo idėjas, kurios yra konkurencingos šiuolaikinėje visuomenėje, kurti inovatyvias verslo įmones bei veiksmingai valdyti verslo rizikas.

Programos pagrindas yra inovacinių procesų valdymas, efektyvi komunikacija ir lyderystė, modernūs įmonės finansų vadybos metodai, socialinių tinklų panaudojimas perspektyvių ateities verslų organizavimui, naujų idėjų komercializavimui ir komunikavimui.

Karjeros perspektyvos. “Antreprenerystės ir vadybos” studijų tikslas yra parengti specialistus, kurie gebės kurti naujas į ateities rinkos poreikius orientuotas įmones, organizacijas ir projektus, produktus, paslaugas ir iniciatyvas, t.y. susikurs darbo vietą sau ir kitiems. Šios studijų programos absolventai – tai socialiai atsakingi ir veiksmingai bendraujantys verslo vadybos profesionalai, gebantys pagrįsti ir priimti efektyvius strateginius sprendimus į pasaulinę rinką orientuotoje verslo įmonėje, kurti naujus produktus/paslaugas, veiksmingai vykdyti verslo projektus, inovacinę veiklą ir kompleksinius įmonės valdymo ir plėtros procesus.

Studijuojami dalykai: Antreprenerystė, Antreprenerystė ir naujosios medijos, Besimokanti (mokslioji) organizacija, E. verslo vadyba, Filosofija, Finansinė apskaita, Informacijos ir komunikacijos technologijos, Inovacijos ir intelektinė nuosavybė, Inovacijų vadyba ir kūrybingumas, Investicijų ir rizikos kapitalo vadyba, Įmonių socialinė atsakomybė, Kūrybinių projektų vadyba, Kūrybos ekonomika, Lyderystė, Logika, Marketingas, Makroekonomika, Mikroekonomika, Naujų verslo įmonių kūrimas ir vadyba, Pasaulio ekonomika, Politologija, Produktų ir paslaugų plėtra, Socialinio kapitalo vadyba, Socialinės inovacijos ir verslumas, Sociologija, Statistika, Taikomoji matematika, Technologinių inovacijų perdavimas, Vadybos informacines sistemos, Vadybos teorijos, Verslo derybos, Verslo etika, Verslo finansai, Verslo komunikacija, Verslo teisė, Verslo tyrimo metodai, Žinių visuomenės plėtra, Žmoniškųjų išteklių vadyba.

 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

www.ksu.lt