„Kembridžas yra viena lyderiaujančių studijų ir mokslo vietų pasaulyje. Joje sėkmingai studijuoja gausus būrys talentų iš Lietuvos. Kalbantis su šios bendruomenės atstovais girdime, kad ne vienas jų  galvoja apie grįžimą, savo profesinę ateitį sieja su Lietuva. Mūsų Universitetas nori būti ta vieta, kuri atvertų jiems duris ir galimybes bei kartu kurtume progresyvią, geriausia tarptautine patirtimi grįstą mokslo ir studijų aplinką Lietuvoje“, – sako KTU Žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Mindaugas Vinkus.

Karjeros dienas rengia Kembridžo universiteto lietuvių bendruomenė (CULS). Tai – pirmasis toks apie 70 narių vienijančios bendruomenės renginys, kuriame Kembridžo universiteto studentams ir absolventams bus pristatytos studijų ir karjeros galimybės Lietuvoje, dalyviai galės susipažinti ir užmegzti ateičiai svarbius ryšius.

KTU, kurio ištakos yra 1922 m. įkurtas Lietuvos universitetas, yra lyderiaujantis techniškasis universitetas Baltijos šalyse. Jame veikia 9 fakultetai, 10 mokslo institutų. KTU siūloma apie 160 studijų programų. Studijų sritys apima technologijos, fizinius, socialinius, humanitarinius, biomedicinos mokslus ir menus.