Utenos kolegijos Žemės ūkio technologijos studijų programa (specializacijos - Lauko ir daržo augalų sėklininkystė; Žemės ūkio komercija),  įgyvendinama naudojantis Alantos technologijos ir verslo mokyklos baze, sudaro galimybes Aukštaitijos regiono gyventojams įgyti žemės ūkio technologo kvalifikaciją. 

Šiuolaikiniai  ūkininkai plėtoja klimato kaitos požiūriu reikšmingas veiklas,  mažiau derlingas žemes apželdina mišku, plantaciniais ir energetiniais augalais, plėtojamas kaimo turizmas, gamtinės sąlygos palankios vystyti gyvulininkystę.

Tačiau žemės ūkio valdymas yra sudėtingas procesas, kuriam būtina mokslo naujovių ir inovacijų parama. Todėl tokių specialistų rengimas yra  naudingas, kad  žemės ūkio darbuotojų žinios ir gebėjimai eitų koja kojon su besikeičiančia kaimo infrastruktūra ir  naujovėmis. Darbdaviai laukia jaunų ir kvalifikuotų specialistų, kurie mokėtų dirbti savarankiškai, būtų įvaldę naujausias žemės ūkio mašinas, mokėtų bendrauti.

Specialistus, atitinkančius šiandieninius reikalavimus, Utenos kolegija, bendradarbiaudama su  Alantos technologijos ir verslo mokykla, rengia jau nuo 2004 metų.

Šių metų absolventai  jau sėkmingai baigė studijas ir gavo aukštojo mokslo diplomus. Juos nuoširdžiai pasveikino Verslo ir technologijų fakulteto dekanė Regina Bagdonavičienė, direktoriaus vardu žodį tarė ir diplomus įteikė direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Aliona Sinicienė.

Grupė Žemės ūkio tehnolologijos studijų programos 2015 m. laidos absolventų Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete.

Technologijų katedros vedėja Gražina Stasiulionienė pasidžiaugė, kad šių metų absolventai ypač motyvuoti: dauguma jų turi savo ūkius ir studijas pasirinko labai tikslingai, norėdami sužinoti kuo daugiau naujovių, gauti kuo daugiau žinių ir įgūdžių, reikalingų kasdieniame darbe.

Utenos kolegija ir šiais metais laukia norinčių studijuoti Žemės ūkio technologijos studijų programą, kurią baigę absolventai galės dirbti:

  • įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos srityse;
  • vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui ir realizacijai;
  • organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą.

Absolventai, siekdami įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas galės tęsti Aleksandro Stulginskio universitete.