Aplinkos apsaugos katedros vedėja doc. dr. Inga Jakštonienė džiaugiasi, kad šią studijų programą renkasi tie, kurie širdyje yra tikri gamtos mylėtojai. Tai jie įrodo ir studijų metu: aktyviai dalyvauja aplinkos komponentų taršos (transporto triukšmo, radioaktyviosios oro taršos, kvapų sklaidos, sąvartynų biodujų ir kt.) tiriamuosiuose darbuose, kurių rezultatus pristato konferencijose, bei  įvairiuose aplinkosauginiuose konkursuose ir projektuose.

Aplinkosaugininkai žygių baidarėmis metu tiria upių vandenį.

Utenos kolegijos aplinkosaugininkai gali pasidžiaugti svariais rezultatais. Štai trečiakursis Tomas Karklinis dalyvavo respublikiniame ekodizaino konkurse “Kita forma”. Šias metais iš 300 konkursui atsiųstų darbų  buvo atrinkti 8 geriausi. Studentų grupėje pirmoji vieta atiteko muzikos instrumento „Erdvinis metalofonas“, pagaminto iš nenaudojamo dujų baliono,  autoriui, Utenos kolegijos studentui Tomui Karkliniui.

Daugiau apie Tomo Karklinio idėją http://www.kurstoti.lt/s/3042/idomios-utenos-kolegijos-studento-idejos

Kas galėtų patikėti, kad senas dujų balionas gali tapti muzikos instrumentu?

Iš respublikinio konkurso ,,Jaunasis aplinkosaugininkas 2015" uteniškių komanda  grįžo laimėjusi II-ąją vietą.

Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos studentai dalyvauja Aplinkos tyrimų klubo veikoje, organizuoja šviečiamuosius renginius visuomenei. Jie niekados nepamiršta ir kitiems įdomiais renginiais primena Žemės dieną, Dieną be automobilio ir kitas, su aplinkosauga susijusias datas.

Utenos kolegija laukia norinčių studijuoti Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programą (specializacijos - Aplinkos apsaugos technologijos arba Aplinkos apsaugos organizavimas), kurią baigę galėsite taikyti įgytas aplinkosaugines žinias įvairiose gamybos srityse, taip pat prevencines aplinkos apsaugos strategijas, taip prisidėdami prie darnios ir subalansuotos plėtros, žinosite šiuolaikinės aplinkosaugos ypatumus.

Su aplinkosaugininko specialybe mokiniai gali susipažindinti ir dalyvaudami kolegijos renginiuose bei įvairiuose užsiėmimuose. Biotechnologijų dalyko pamoka kolegijos laboratorijoje Utenos A. Šapokos gimnazistams.

Sėkmingai baigę studijas įgysite aplinkos apsaugos inžinerijos profesinio bakalauro išsilavinimą.

Siekdami įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galėsite studijas tęsti Vilniaus Gedimino technikos universitete – išlyginamosiose studijose.

Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt