Svetingumas - tai apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių privalomasis bruožas, pagal kurį į turizmo paslaugų vartotoją žiūrima kaip į svečią ir įmonės veikla organizuojama taip, kad geriausiai būtų patenkinami įvairių grupių svečių poreikiai (Svetikienė I., Turizmo marketingas, 2002, p. 212).

Utenos kolegijoje svetingumo srities specialistai rengiami įgyvendinant Turizmo ir viešbučių administravimo bei Svetingumo vadybos studijų programas, kurias kuruoja Turizmo ir viešbučių administravimo katedra. Siekiant užtikrinti svetingumo ir kitų sričių specialistų rengimo kokybę ir sudaryti tinkamas studijų sąlygas 2013 m. įgyvendinant projektą „Utenos kolegijos tarptautinės jungtinės Svetingumo vadybos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas (TJ-SV-SP, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-089) buvo renovuotas ir atnaujintas iki tol veikęs Turizmo centras, o jo pavadinimas pakeistas į Mokomąjį svetingumo centrą.

Mokomojo svetingumo centro tikslas – padėti kolegijos studentams įgyti praktinių įgūdžių svetingumo srityje ir visokeriopai juos tobulinti.

Mokomąjį svetingumo centrą sudaro registratūra, trys svečių apgyvendinimui skirti viešbučio kambariai, mokomasis baras, mokomoji virtuvė, 2 auditorijos ir posėdžių salė.

Mokomasis svetingumo centras vykdo veiklą šiose srityse: apgyvendinimo paslaugų organizavimas; renginių organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas; informacijos teikimas; rinkodaros planų rengimas ir įgyvendinimas.

Mokomajame svetingumo centre įvairių dalykų praktinius darbus, praktines užduotis atlieka Svetingumo vadybos, Turizmo ir viešbučių administravimo, Verslo vadybos, Maisto produktų technologijos, Aprangos dizaino ir technologijų bei kitų specialybių studentai. Į Mokomojo svetingumo centro veiklas įtraukiami ir profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų bei gimnazijų moksleiviai.

Centre vyksta įvairūs studentų organizuojami renginiai – tradicinėmis tapusios Velykinių, Kalėdinių, Užgavėnių patiekalų parodos – degustacijos, Turizmo diena ir kt. Centre rengiami seminarai, mokymai, susitikimai, kuriuos organizuoja atskirų kolegijos padalinių darbuotojai, dėstytojai, studentai, kolegijos socialiniai partneriai ir kt.

Centro patalpose veikia Turistų klubas, įkurtas 2010 m. Šio klubo pagrindinis tikslas – populiarinti turizmo ir viešbučių administravimo studijų programą, gilinti studentų žinias turizmo srityje, įtraukti moksleivius ir studentus į kelionių, varžybų, renginių organizavimą.

Mokomasis svetingumo centras – tai studentų darbo, studijų, poilsio ir pramogų oazė. Čia visada visi laukiami ir svetingai sutinkami.  

Kviečiame aplankyti MSC facebook paskyrą:

Parengė doc. dr. Jurgita Daubarienė