Panevėžio kolegija regiono poreikius atliepanti valstybinė aukštoji mokykla 

2002 metais sujungus tris mokyklas – Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio Andriaus Domaševičiaus medicinos mokyklą bei Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą buvo įsteigta Panevėžio kolegija. Tuomet nedrąsiai žengusi pirmuosius žingsnius, šiandien kolegija gali džiaugtis 26 akredituotomis koleginių studijų programomis. Panevėžio kolegijos veiklos kokybę liudija institucijos tarptautinė akreditacija maksimaliam 6-erių metų laikotarpiui, teigiami visų studijų programų tarptautinių ekspertų įvertinimai, Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal tarptautinį  ISO 9001 standarto reikalavimus bei kiti svarbūs pripažinimai. Specialybių pasirinkimas ypač didelis, dalis studijų programų vykdomos Rokiškio filiale; įrengtas modernus praktinio mokymo centras, gausus socialinių partnerių ratas, aktyvi studentų atstovybė, įsikurti renovuotame kolegijos bendrabutyje irgi galima pakankamai komfortabiliai ir nebrangiai. Štai ir  privalumai prieš kitus pasirinkimus.

Mokykla jauna – tradicijos senos

Kolegijos narystė įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose, tarptautiniai studentų ir dėstytojų mainai, dalyvavimas Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose leidžia šiandien mums teigti, kad esame šiuolaikiški, modernūs ir modernėjantys, siekiantys inovacijų ir darbo kokybės, bet kartu puoselėjantys tą paveldą, kurį turime. Juk dar 1727 m. vietoje, kurioje dabar veikia Panevėžio kolegija irgi būta vienuolių pijorų įsteigtos mokymo įstaigos - Panevėžio kolegijos, kurią anuomet baigė nevienas žymus Lietuvos veikėjas.

Kolegijos dėstytojai ir studentai yra  įvairiausių miesto ir miestui skirtų renginių dalyviai ir organizatoriai, įvairių specialybių studentų konkursų Panevėžio kolegijoje ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose dalyviai ir laimėtojai. Savo akademinius ir tiriamuosius gebėjimus kolegijos studentai gali realizuoti  dalyvaudami studentų mokslinės draugijos (SMD) veikloje, o vadybinius ir organizacinius dalyvaudami Panevėžio kolegijos studentų atstovybės (PankoSA) veikloje.

Studijų pagrindas – praktinis mokymas

Panevėžio kolegijoje siūlomos biomedicinos, technologijos, socialinių ir menų krypčių studijų programos. Populiariausios Bendrosios praktikos slaugos, Kineziterapijos, Burnos higienos, Elektros ir automatikos įrenginių, Informacinių sistemų, Buhalterinės apskaitos, Socialinio darbo. Kolegijos akademinė bendruomenė nuolat atnaujina studijų programų paketą ir siūlo rinkai naujas paklausias studijų programas, kurios vis labiau ima dominti ir stojančiuosius. Tai – Logistikos vadyba, Grožio terapija, Teisė, Turizmo ir laisvalaikio vadyba.

Jaunuoliai noriai renkasi studijas Panevėžio kolegijoje dėl studijų programų turinio bei jų materialinio aprūpinimo. Mūsų aukštoji mokykla didelį dėmesį skiria praktiniam mokymui. Pasak direktoriaus E. Žukausko, kolegija yra pasirašiusi daugiau nei 200 bendradarbiavimo sutarčių su įmonėmis, kurios įsipareigoja priimti studentus praktikai. Tai vienas išskirtinių kolegijos bruožų. Per praktikas studentai nagrinėja realias įmonių problemas, rengia kursinius bei baigiamuosius darbus. Ne vienas studentas su darbdaviu jau antrame-trečiame kurse sutaria dėl darbo. Kolegijoje taip pat yra sudarytos puikios sąlygos mokyti praktinių dalykų modernioje praktinio mokymo bazėje. Į praktinio mokymo bazės modernizavimą investuota daugiau nei 1 mln. eurų. Praktinio mokymo bazę sudaro 12 naujai įrengtų laboratorijų ir specializuotų kabinetų, aprūpintų moderniausia šiuolaikine įranga. Jos skirtos verslo, technologijų, biomedicinos studijų programų studentų praktiniam mokymui.

Studijų naujovės

Panevėžio kolegijoje šalia įprastų nuosekliųjų studijų, siūlomos gretutinės studijos. Tai naujas studijų būdas, kurio esmė – galimybė vienu metu greta pagrindinės studijų programos studijuoti kitos studijų krypties programą, o rezultatas – diplomas,  liudijantis įgytas dvi kvalifikacijas. Tokia studijų forma yra taikoma pasirinkusiems šias studijų programas: Aplinkos apsaugą ir Socialinį darbą. Antra įgyta kvalifikacija greta minėtų pagrindinių yra Vadybos profesinio bakalauro. Tikėtina, kad tokią studijų formą pasirinkusiems studentams bus lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, tai suteiks platesnį tolimesnių studijų pasirinkimą.

Kolegijoje galioja neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka, kuri taikoma kandidatui, siekiančiam oficialaus kompetencijų, įgytų neformaliu švietimo ar savaiminiu būdu, pripažinimo. Asmenims, praėjusiems kompetencijų vertinimo procesą, gali būti įskaitoma iki 75 proc. ketinamos studijuoti profesinio bakalauro studijų programos. Tai leidžia gerokai sutrumpinti studijų laiką (įskaičius dalį studijų programos, nereikės studijuoti viso numatyto laiko) ir sutaupyti lėšų (įskaičius dalį studijų programos, nereikės mokėti visos studijų kainos). Neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo gali siekti kiekvienas suaugęs asmuo, kuris turi ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą, ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį toje srityje, kurioje siekia akademinių kreditų. Pretendentai turi pagrįsti ir pateikti įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą akademiniams kreditams, pademonstruoti turimas kompetencijas praktiškai ar išlaikyti specialius testus. To gali siekti ir studentai, norintys sutrumpinti savo studijų laiką. Neformaliai įgyti mokymosi pasiekimai įvertinami ir pripažįstami vykdomose biomedicinos, socialinių ir technologijos mokslo sričių studijų programose. 

Priėmimas nuo birželio 1 d.