Visus Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojus, kurie nuolat ieško naujų būdų motyvuoti Z kartos studentus KTU EDU_Lab šį penktadienį, lapkričio 11 d. kviečia į diskusiją „Šiuolaikinės dėstymo tendencijos – ar reikia dėstyti kitaip?“ KTU Kultūros centre (Laisvės al. 13, Kaunas).

„Mūsų tikslas – bendradarbiavimas. Siekiame susipažinti su kolegomis iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų, pasidalyti gerąja patirtimi, aptarti iššūkius ir naujas bendras galimybes“, – teigia A. Daunorienė.

Penktadienio renginys – tai ne tik įžanga į naujas galimybes ir būsimus bendradarbiavimo projektus, tai taip pat įžanga į mokymų ciklą, kurį KTU EDU_Lab jau nuo lapkričio pabaigos siūlys aukštojo mokslo ir kitoms mokymo įstaigoms. Dėstymo kompetencijų ugdymo patirties iš patyrusių lektorių galės semtis visi švietimo sistemos dalyviai, kuriems aktualu ugdyti kūrybingus ir gebančius atliepti šiandienos iššūkius jaunus žmones.

Praktiniai mokymai duoda realių rezultatų

Universiteto aukščiausių vadovų iniciatyva atsiradęs KTU dėstytojų akademinių kompetencijų ugdymo centras KTU EDU_Lab šiandien apima visą didaktikos kompetencijų ugdymo sistemą: vedami mokymai, neformalūs dėstytojų susitikimai, teikiama pagalba ir konsultacijos. KTU EDU_Lab savo tikslus įgyvendina bendradarbiaudamas su įvairiomis mokymo įstaigomis, tarptautiniais partneriais.

Pati praėjusi didaktikos mokymus, kuriuos vedė edukologijos ekspertai iš inovatyviausių Europos aukštųjų mokyklų, A. Daunorienė teigia kitokio paskaitų vedimo modelio naudą jaučianti kasdien: „Džiaugiuosi, galėdama eksperimentuoti, mokytis bei pasiekti puikių rezultatų. Tik įgytų didaktikos kompetencijų dėka man pavyksta to pasiekti.“

Didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai skirti dėstytojams, kurie nori suprasti mokymo ir mokymosi proceso konstravimo ypatumus, pradedant nuo studijų rezultatų formavimo ir baigiant studijų vertinimo klausimais.

KTU EDU_Lab vadovė pabrėžia, jog mokymai paremti praktine patirtimi, todėl po jų daugelis dėstytojų išeina su realiu rezultatu ir naujomis idėjomis, kaip patobulinti savo studijų modulį ar dalyką.

Kūrybingumo ugdymas – inovacijų ekonomikos pagrindas

Pasak A. Daunorienės, apklausos rodo, jog mokymus universiteto dėstytojai vertina pačiais aukščiausiais balais, o studentų atsiliepimai apie tas paskaitas, kurių dėstytojai yra praėję didaktikos mokymus, yra išskirtinai teigiami.

„Lietuvai norint tapti klestinčia valstybe, ypatingai svarbus yra kūrybiškumo ugdymas. Be kūrybinio mąstymo neapsieina inovacijų kūrimas, jų patentavimas, apie kurį garsiai kalbama ne tik KTU, bet valstybės mastu“, – įsitikinusi A. Daunorienė.

KTU EDU_Lab vadovė sutinka, jog būnant X kartos dėstytoju, studijų procesą pertvarkyti taip, kad jis būtų patrauklus jaunajai Z kartai, gali būti sudėtinga.

„Daugelio dėstytojų patirtis nusakoma posakiu: „kaip mane mokė, taip ir aš mokau“, o tai stabdo visus su kūrybiškumo lavinimu susijusius studijų procesus. Mūsų, kaip akademinių kompetencijų centro užduotis – padėti dėstytojams keisti ir tobulinti studijų procesą“, – teigia A. Daunorienė.

Iš vadinamosios Z kartos, pasak KTU EDU_Lab vadovės, turėtumėme mokytis ne tik greitos reakcijos, virtualaus bendravimo pokalbių kambariuose (angl. chatting), bet ir gebėti atsakyti į klausimą „O kas iš to?“, kurį jaunoji karta kelia vis drąsiau ir garsiau.

A. Daunorienės teigimu, dėstytojo užduotis šiandien – ne pateikti informaciją, o padėti ją atsirinkti ir parodyti skirtingų žinių ir mąstymo būdų sąsajas.

„Ateidama į auditoriją, aš suvokiu, kad jaunoji karta, pasitelkdama įvairias technologijas, gali žinoti daugiau nei aš. Mano tikslas – visus elementus apjungti ir parodyti jų vertę, siekiant studijų tikslų. Man įdomu bendrauti ir stebėti studentus“, – teigia už dėstytojų kompetencijų atsakingo padalinio „EDU_Lab“ vadovė, turinti daugiau nei 15 metų dėstymo patirties.

KTU telkia universitetų dėstytojų kompetencijų centrus

Pozityvūs rezultatai universiteto viduje inicijavo KTU EDU_Lab siekį šiuolaikinės didaktikos kompetencijų mokymus siūlyti ir kitoms švietimo ir mokslo institucijoms.

„Švietimo sistemai trūksta žmonių, kurie turi sisteminį mąstymą ir sugeba sujungti detales į vieną visumą. Siekdamas gerinti Lietuvos aukštojo mokslo kokybę, KTU imasi iniciatyvos telkti universitetų dėstytojų kompetencijų centrus, kurių pagrindinis tikslas – dėstytojų kompetencijos tobulinimas“, – teigia A. Daunorienė.

Penktadienį, lapkričio 11 d. vyksiančiame renginyje, skirtame Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojams, pranešimus skaitys ir patirtimi dalinsis universitetų dėstytojų akademinės kompetencijos centrų atstovai. Numatyta tinklaveika, kurios metu dalyviai turės galimybę pristatyti savo veiklas ir surasti bendraminčių ateities projektams.

Į renginį KTU EDU_Lab komanda kviečia visus dėstytojus, kuriems aktualūs mokymo ir mokymosi, dėstymo kokybės klausimai, tuos, kurie nuolat ieško naujų būdų motyvuoti Z kartos studentus.

Visą renginio programą rasite čia.