Konkurse dalyvavo 21 mokinys iš 10 šalies mokyklų: Kauno technikos profesinio mokymo centro, Kėdainių profesinio rengimo centro, Mažeikių politechnikos mokyklos, Šiaulių profesinio rengimo centro, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, Alytaus profesinio rengimo centro.

Konkurso dalyviai atliko 3 praktines užduotis – metalo lankinį suvirinimą glaistytais elektrodais (padėtis PF), metalo suvirinimą apsauginių dujų aplinkoje (padėtys PC, PF, PG, PD) ir metalo suvirinimą nelydžiais elektrodais (padėtis PC). Atskirai varžėsi besimokantieji pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Konkurso dalyvių atliktų užduočių rezultatus vertino komisija sudaryta iš Lietuvos suvirintojų asociacijos, Valstybinės darbo inspekcijos bei AB „Montuotojas“ deleguotų atstovų.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro mokinys Vidmantas Garbus pripažintas geriausiu tęstinio profesinio mokymo programos suvirintoju. Mokymo centre Vidmantas šiemet mokėsi pagal Tarptautinio suvirintojo neformalaus mokymo programą, parengtą pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus, Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) bei Europos Suvirinimo Federacijos (EWF) nurodymus IAB-089r5-14. Šių metų lapkričio 30 d. Vidmantas Garbus mokymus sėkmingai baigė, jam bus įteiktas tarptautinio lygmens suvirintojo sertifikatas (IW), pripažįstamas daugiau nei 30-tyje šalių.

 

(dalis informacijos panaudota iš straipsnio: http://www.aprc.lt/node/3279)