Norminės universitetinių ir koleginių studijų kainos skelbiamos kasmet. Jas tvirtina švietimo ir mokslo ministras ir Vyriausybė. Kas tai yra?

Norminė studijų kaina – tai lėšų suma, kuri gali būti skiriama iš valstybės biudžeto vieneriems metams aukštosios mokyklos nustatytai studijų kainai valstybės finansuojamoje studijų vietoje apmokėti. Tačiau realiai studijų kaina vienoje ar kitoje aukštojoje mokykloje gali būti ir kiek didesnė ar kiek mažesnė: tai priklauso nuo konkrečios aukštosios mokyklos, nuo dėstytojų atlyginimų ir kitų priemonių studijų kokybei užtikrinti, ir pan.

Tokiu atveju didesnė studijų kaina svarbi tik tiems, kurie patys mokės už mokslą.

Gera žinia: šiemet – pigiau!

Jau įpratome prie nuolatinės informacijos, kad viskas aplink mus tik brangsta: maistas, paslaugos, kuras, transportas, energija...O štai norminės studijų kainos, palyginti su praėjusiais metais, netgi mažesnės!

Tiesa, tas sumažėjimas veikiau simbolinis – nuo kelių, keliolikos iki keliasdešimties eurų. Ir – tik lyginant su praėjusiais metais.

Nes jei paimtume gerokai ankstesnes kainas, tai brangimas būtų ryškus: pavyzdžiui, ir dabar vienos brangiausių muzikos studijos per aštuonis praėjusius metus pabrango net 8O8 Eur.

Čia jums pateikiame tik pirmosios studijų pakopos ir nuolatinės studijų formos metines kainas (kitų pakopų ir ištęstinės studijų formos kainos kitokios. Jas galite rasti LAMA BPO svetainės Teisės aktų skyrelyje).

Universitetinių studijų kainos

Istorijos, archeologijos, filosofijos, teologijos, paveldo studijų, religijos studijų, kultūros studijų, menotyros, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, visuomeninės geografijos, informacijos paslaugų, komunikacijos, leidybos, žurnalistikos studijų kryptys, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų kaina – 1268 Eur. Tai – vos trimis eurais pigiau, nei pernai.

Matematikos mokslų studijų krypčių grupė, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos, laisvalaikio sporto studijų kryptys šiemet kainuos 1548 eurus.

Lingvistikos, literatūrologijos, kalbos studijų kryptys – 1879 Eur.

Architektūros, kraštovaizdžio architektūros studijų kryptys, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, mitybos, medicinos technologijų studijų kryptys, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų rengimą) – 2242 Eur.

Medicinos studijų kryptis, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupė – 2677 Eur.

Dailės, dizaino, teatro, kino, šokio, medijų meno, meno objektų restauravimo, pasiekimų sporto, visuomenės saugumo, odontologijos studijų kryptys – 3247 Eur.

Muzikos studijų kryptis – 5298 Eur.

Pilotų rengimo studijos – 11576 Eur. Ši kaina – 34 eurais mažesnė, nei pernai.

Koleginių studijų kainos

Parengta pagal ŠMM, LAMA BPO inf.